baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H

AUTOMATYKA/AUTOMATICS


A critical overview of methods for rules interoperability.

Krzysztof Kaczor, Grzegorz J. Nalepa

Vol. 17, no. 1 (2013), s. 53-58

Full text: pdfPDF

Abstract:

Rules are commonly used as a declarative method for knowledge representation. In the past, they were used in Rule-Based expert systems. Today they found application in such technologies as Complex Event Processing (CEP), Business Rules (BR), Business Processes Model and Notation and Semantic Web (SW). Despite their maturity, many unsolved problems still exist. One of them is related with rules interoperability and knowledge interchange. During the years many research were conducted and several methods were developed. Nevertheless, these methods suffer from their general and complex nature, which causes that the practical tool support is very weak.

Reguły są powszechnie stosowana metoda deklaratywnej reprezentacji wiedzy. Dawniej wykorzystywane w ekspertowych systemach regułowych, dzisiaj znajdują nowe zastosowania. Pomimo swojej dojrzałości wciąż aktualny jest problem wymiany wiedzy pomiędzy różnymi reprezentacjami i formatami reguł. Istniejące technologie nie dostarczają efektywnych metod, a ponadto zawierają skomplikowane modele reprezentacji wiedzy, co skutkuje brakiem wsparcia narzędziowego. Niniejszy artykuł prezentuje obecny stan badań w obszarze wymiany wiedzy regułowej.

DOI: dx.doi.org/10.7494/automat.2013.17.1.53