baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H

AUTOMATYKA/AUTOMATICS


Analysis of industrial PROFINET in the task of controlling a dynamic system.

Maciej Rosół, Dawid Knapik, Dariusz Marchewka, Krzysztof Kołek, Andrzej Turnau

Vol. 17, no. 1 (2013), s. 65-72

Full text: pdfPDF

Abstract:

This paper analyses the behaviour of industrial network PROFINET for time determinism during the transfer of controls and measurements in real time. The subject of interest is the performance of the network control system. An experimentation platform is described. An analysis of jitter in sampling period is provided. Test results demonstrating advantages of communication using PROFINET standard are presented.

W pracy analizowano zachowanie się przemysłowej sieci PROFINET pod kątem determinizmu czasowego przy przesyłaniu sterowań i pomiarów w czasie rzeczywistym. Przedmiotem zainteresowania jest wydajność sieciowego systemu sterowania. Zostało opisane użyte środowisko testowe. Zamieszono analizę odchyłek czasowych (jitter) w cyklicznej wymianie danych. Przedstawione zostały wyniki eksperymentów obrazujące zalety wykorzystania standardu PROFINET.

DOI: dx.doi.org/10.7494/automat.2013.17.1.65