AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

EKONOMIA MENEDŻERSKANr 2/2007


Strona redakcyjna
Spis
Streszczenia
Summaries

Marta Czyż

Znaczenie funduszy ekologicznych w procesie wdrażania rozwoju zrównoważonego w Polsce
Ekonomia Menedżerska Nr 2 (2007), 7-17 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (103kB)

Marianna Księżyk

Czynniki określające potrzebę harmonizacji systemów podatkowych krajów Unii Europejskiej we współczesnych uwarunkowaniach gospodarki rynkowej
Ekonomia Menedżerska Nr 2 (2007), 19-30 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (105kB)

Henryk Gurgul, Robert Syrek

Wykorzystanie kopul do konstrukcji portfeli inwestycyjnych
Ekonomia Menedżerska Nr 2 (2007), 31-44 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (156kB)

Anna Wolak-Tuzimek, Joanna Duda

Innowacyjność polskiego sektora MSP
Ekonomia Menedżerska Nr 2 (2007), 45-55 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (116kB)

Henryk Gurgul

Stochastic input-output modeling
Ekonomia Menedżerska Nr 2 (2007), 57-70 Artykuł usunięty na życzenie Autora

Stanisław Galata

Motywy zachowań jednostki jako mikroekonomiczny kontekst działań zespołowych
Ekonomia Menedżerska Nr 2 (2007), 71-82 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (122kB)

Paweł Majdosz

National versus region-specific causes of regional unemployment: An Input-output based approach
Ekonomia Menedżerska Nr 2 (2007), 83-97 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (191kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie