AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

GEOLOGIA



Tom 32/3 (2006)





Strona redakcyjna
Spis treści
Wskazówki dla autorów
Wklejka tablica 11

Bartłomiej RZONCA

HYDROGEOLOGICZNE WLAŚCIWOŚCI DEWOŃSKICH SKAŁ WĘGLANOWYCH W MASYWIE ŚWIETOKRZYSKIM
The hydrogeological properties of the Devonian carbonate rocks in the Holy Cross Region, Poland
Geologia 32 (2006), 235-343   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3 645kB)

Marek MUSZYŃSKI, Andrzej SKOWROŃSKI & Ireneusz LIPIARSKI

PSTRE UTWORY TYPU BREKCJI ZAWAŁOWEJ Z KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO "MARCEL" (GÓRNOŚLĄSKIE ZAGŁĘBIE WĘGLOWE)
Red beds of the collapse-type breccia from the "Marcel" Coal Mine (Upper Silesian Coal Basin, Poland)
Geologia 32 (2005), 345-367  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (712kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie