AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

GEOLOGIA

 

Tom 34/2 (2008)

Strona redakcyjna
Spis treści
Wskazówki dla autorów

Grzegorz BOJDYS, Teresa GRABOWSKA & Zdzisława MEDOŃ

Dwuwymiarowe modelowania grawimetryczne w polskich Karpatach Zachodnich
Two dimensional gravity modelling in Polish Western Carpathians
Geologia 34/2 (2008), 147-170   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (2.0MB)

Magdalena WRÓBEL, Maciej J. KOTARBA & Paweł KOSAKOWSKI

Jedno- i dwuwymiarowe modelowania numeryczne procesów generowania, ekspulsji i migracji węglowodorów w utworach karbonu południowo-wschodniej części rowu lubelskiego
1-D and 2-D numerical modelling of hydrocarbon generation, expulsion and migration processes in Carboniferous strata in the south-western part of the Lublin Trough
Geologia 34/2 (2008), 171-193  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (2.7MB)

Jolanta KLAJA, Sylwia KOWALSKA & Anna PRZELASKOWSKA

Korelacja pomiarów magnetycznego rezonansu jądrowego z badaniami porozymetrii rtęciowej utworów czerwonego spągowca
Correlation of Nuclear Magnetic Resonance and Mercury Porosimetry measurements conducted of the Rotliegendes sediments
Geologia 34/2 (2008), 195-208  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (806kB)

Michał STEFANIUK, Marek WOJDYŁA & Tomasz DANEK

Wybrane aspekty przetwarzania danych magnetotellurycznych z obszaru Karpat
Selected aspects of magnetotelluric data processing from the Carpathians
Geologia 34/2 (2008), 209-230  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (1.7MB)

Zbigniew KASINA

Analiza wpływu parametrów modelu sejsmogeologicznego i parametrów sygnału na zmiany częstotliwości centroidalnych jego widma w pomiarach międzyotworowych – studium modelowe
The analysis of the influence of seismogeological model and signal parameters on the variations of centroidal signal spectrum frequencies in well to well measurements – model study
Geologia 34/2 (2008), 231-254  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (884kB)

Zbigniew KASINA

Analiza efektywności tomografii amplitudowej opartej na zmianach częstotliwości centroidalnej widma sygnału w pomiarach międzyotworowych – studium modelowe
The analysis of amplitude tomography based on the variations of centroidal signal spectrum frequency in well to well measurements – model study
Geologia 34/2 (2008), 255-284  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (3.1MB)

Marcin KOBYLARSKI, Kaja PIETSCH & Jerzy KOWALCZUK

Modelowania pól fal PP i PS jako narzędzie konstrukcji modeli prędkości fal podłużnych i poprzecznych
PP and PS wavefield modelling as a tool for compressional and shear velocity model construction
Geologia 34/2 (2008), 285-300  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (8.7MB)

Kaja PIETSCH & Artur TATARATA

Wykorzystanie atrybutów bazujących na danych sejsmicznych przed składaniem do oceny stopnia nasycenia gazem warstw złożowych, NE część zapadliska przedkarpackiego
Application of pre-stack seismic attributes to assessment of gas saturation degree, NE part of the Carpathian Foredeep
Geologia 34/2 (2008), 301-320  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (13.8MkB)

Janusz MADEJ, Sławomir PORZUCEK & Krzysztof JAKIEL


Zagrożenia wodne północnej granicy OG KS Wieliczka w obrazie czasowych zmian anomalii siły ciężkości
Water hazard of the northern border of the Wieliczka Salt Mine area in the light of temporal gravity changes
Geologia 34/2 (2008), 312-334  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (3.3MB)

Maria KARWASIECKA

Porównanie środowiska geotermicznego w obrębie basenów węglonośnych Lubelskiego i Górnosląskiego Zagłębia Węglowego
The comparison of geothermal environment in the Upper Silesian Coal Basin and Lublin Coal Basin
Geologia 34/2 (2008), 335-357  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (1.2MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie