AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

GEOLOGIA

 

Tom 35/1 (2009)

Strona redakcyjna
Spis treści
Wskazówki dla autorów

Marek GÓRSKI

PRAWNA OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY WYRZĄDZONE W POWIERZCHNI ZIEMI
Legal protection of the earth surface and responsibility for damages done within it
Geologia 35/1 (2009), 5-28   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (152kB)

Jerzy DUDA

FUNKCJE I ZNACZENIE UTWARDZANIA NAWIERZCHNI W TERENACH ZABUDOWANYCH
Functions and importance of paved surfaces on the built-up areas
Geologia 35/1 (2009), 29-39  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (86kB)

Jacek RAJCHEL

TRADYCYJNE BRUKI W KRAJOBRAZIE KRAKOWA
Traditional pavements in the Krakow landscape
Geologia 35/1 (2009), 41-55  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (305kB)

Stanisław RYBICKI, Piotr KROKOSZYŃSKI & Janusz HERZIG

CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH PODŁOŻA KRAKOWA Z UWZGLĘDNIENIEM NAWARSTWIEŃ HISTORYCZNYCH
Engineering-geological characteristic of the Krakow area subsoil, including historical deposits
Geologia 35/1 (2009), 57-65  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (315kB)

Tadeusz SOKOŁOWSKI

TOPOGRAFICZNE TŁO OSADNICTWA W KRAKOWIE
Topographic background of the settlement in Krakow
Geologia 35/1 (2009), 67-76  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (298kB)

Maciej PAWLIKOWSKI & Joanna SUCH

BADANIA MINERALOGICZNE HISTORYCZNYCH NAWARSTWIEŃ WYBRANYCH OBSZARÓW KRAKOWA JAKO PODSTAWA REKONSTRUKCJI PRZESZŁOŚCI
Mineralogical study of historical deposits of selected areas of Krakow as the base of reconstruction of the past
Geologia 35/1 (2009), 77-87  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (637kB)

Krystyna WASYLIKOWA, Agnieszka WACNIK & Aldona MUELLER-BIENIEK

BADANIA ARCHEOBOTANICZNE W NAWARSTWIENIACH HISTORYCZNYCH Z TERENU KRAKOWA: METODYKA – STAN BADAŃ – PERSPEKTYWY
Archaeobotanical studies within historical sequence layers from Krakow area: methods – state of investigations – prospects
Geologia 35/1 (2009), 89-100  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (7.4MB)

Marta WARDAS & Joanna SUCH

ANALIZA ZAWARTOŚCI METALI CIĘŻKICH W NAWARSTWIENIACH HISTORYCZNYCH KRAKOWA I ICH ROLA WSKAŹNIKOWA W BADANIACH ARCHEOLOGICZNYCH
Analysis of the content of heavy metals within historical sequence layers of Krakow and their role as indicators in archaeological research
Geologia 35/1 (2009), 101-115  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (230kB)

Antoni S. KLECZKOWSKI, Mariusz CZOP, Jacek MOTYKA & Lucyna Z. RAJCHEL

WPŁYW CZYNNIKÓW GEOGENICZNYCH I ANTROPOGENICZNYCH NA SKŁAD CHEMICZNY WÓD PODZIEMNYCH W KRAKOWIE
Influence of the geogenic and anthropogenic factors on the groundwater chemistry in Krakow (south Poland)
Geologia 35/1 (2009), 117-128  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (276b)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie