AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

GEOLOGIA

 

Tom 36/1 (2010)

Strona redakcyjna
Spis treści
Wskazówki dla autorów

Jan MALEC, Dariusz WIĘCŁAW & Stanisława ZBROJA

WSTĘPNA OCENA MACIERZYSTOŚCI WYBRANYCH UTWORÓW PALEOZOIKU GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH
The preliminary assessment of the selected Paleozoic deposits of the Holy Cross Mountains
Geologia 36/1 (2010), 5-24   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (937kB)

Marek DOKTOR & Andrzej J. KRAWCZYK

SEKWENCJE MODALNE W ANALIZIE PROFILI LITOLOGICZNYCH – SPOJRZENIE METODYCZNE
Modal sequences in lithological profiles analysis – methodological approach
Geologia 36/1 (2010), 25-35  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (139kB)

Marek DOKTOR & Andrzej J. KRAWCZYK

MODEL ENTROPII DLA WĘGLONOŚNYCH UTWORÓW KARBONU GÓRNEGO ZAGŁĘBIA GÓRNOŚLĄSKIEGO I PRÓBA JEGO GEOLOGICZNEJ INTERPRETACJI
The model of entropy for the Upper Carboniferous coal-bearing formations in the Upper Silesian Coal Basin and an attempt of its geological interpretation
Geologia 36/1 (2010), 37-47  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (168kB)

Helena PITERA & Jurand WOJEWODA

BADANIA ZMINERALIZOWANEGO DREWNA Z ARABII SAUDYJSKIEJ I Z PÓŁNOCNYCH CZECH
Mineralised wood from Saudi Arabia and Northern Czech Republic
Geologia 36/1 (2010), 49-66  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,2MB)

Marek REMBIŚ

PIASKOWCE MODYFIKOWANE ZWIĄZKAMI KRZEMOORGANICZNYMI ORAZ ZMIANY ICH POROWATOŚCI I WYTRZYMAŁOŚCI NA ZGINANIE POD DZIAŁANIEM SIŁY SKUPIONEJ
Sandstones modified with silico-organic compounds and changes of their porosity and flexural strength under concentrated load
Geologia 36/1 (2010), 67-108  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,2MB)

Anna ŻUREK, Mariusz CZOP & Jacek MOTYKA

AZOTANY W WODACH JURAJSKIEGO PIĘTRA WODONOŚNEGO W REJONIE OLKUSZA
Nitrate in groundwater of the Jurassic aquifer in Olkusz region (southern Poland)
Geologia 36/1 (2010), 109-134  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,2MB)

Anna ŻUREK & Paweł MOCHALSKI

WYKORZYSTANIE METODY CHROMATOGRAFII GAZOWEJ DO OCENY PROCESU DENITRYFIKACJI W WODACH TRIASOWEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH REJONU OPOLA
Use of the gas chromatographic method for the denitrification process assessment in groundwater of the Triassic aquifer in Opole region (southern Poland)
Geologia 36/1 (2010), 135-148  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (9,7MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie