AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GEOLOGIATom 31/1 (2005)


Władysław MORYC

Rozwój badań utworów miocenu w Karpatach Zachodnich na obszarze Bielsko - Kraków
Development of research on Western Carpathian Miocene deposits in the Bielsko - Kraków area
Geologia 31 (2005), 3-71     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (889kB)

Jan NIEMCZYK

Zarys tektoniki grawitacyjnej gipsów mioceńskich na przedgórzu Karpat w Polsce
Outline of the gravitational tectonic in the Miocene gypsum formation of the Carpathian foreland in Poland
Geologia 31 (2005), 75-126   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2 620kB)

Monika CHRUSTEK, Jan GOLONKA, Agnieszka JANECZKO & Filip STACHYRAK

Geological characterisation of the Krynica subunit in the vicinity of Krościenko on the Dunajec River (Magura Nappe, west Outer Flysch Carpathians)
Charakterystyka geologiczna podjednostki krynickiej w okolicach Krościenka nad Dunajcem (płaszczowina magurska, zewnętrzne Karpaty fliszowe)
 Geologia 31 (2005), 127-144  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2 165kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie