AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GEOLOGIATom 31/3-4 (2005)

Strona redakcyjna
Spis treści
Wskazówki dla autorów

Henryk MARCAK, Tomisław GOŁĘBIOWSKI & Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ

Analiza możliwości wykorzystania georadarowych fal refrakcyjnych do lokalizacji zmian w budowie wałów przeciwpowodziowych
Analysis of possibility of using GPR refraction for location changes in river embankments
Geologia 31 (2005), 259-274   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (713kB)

Kaja PIETSCH & Artur TATARATA

Próba wykorzystania analiz amplitudowych zapisu sejsmicznego do okreoelenia własności zbiornikowych dolomitu głównego
Attempt at using seismic amplitudes analyses in estimation of reservoir features of Main Dolomite
Geologia 31 (2005), 275-296  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (979kB)

Joanna LĘDZKA & Ryszard ŚLUSARCZYK

Wykorzystanie atrybutów sejsmicznych w interpretacji badań sejsmicznych o podwyższonej rozdzielczości otrzymanych na złożu siarki w Osieku
Using seismic attributes in interpretation of high-resolution seismic sections from sulphur mine Osiek
 Geologia 31 (2005), 297-307  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (482kB)

Kamila WAWRZYNIAK

Analiza czasowo-częstotliwościowa akustycznych obrazów falowych za pomocą transformaty falkowej
Time-frequency analysis of acoustic full waveforms using wavelet transform
Geologia 31 (2005), 309-335   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (437kB)

Jadwiga JARZYNA & Maria BAŁA

Zależności między parametrami petrofizycznymi klastycznych skał karbońskich w basenie lubelskim na przykładzie obszaru Stężycy
Relationships between petrophysical parameters of the Carboniferous clastic rocks in the Stężyca hydrocarbon deposit, Lublin Basin
Geologia 31 (2005), 337-355  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (439kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie