AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GEOLOGIATom 32/2 (2006)

Strona redakcyjna
Spis treści
Wskazówki dla autorów

Katarzyna CYRAN & Tomasz TOBOŁA

Badania mezostruktur tektonicznych w Kopalni Soli "Bochnia"
Study of tectonic mesostructures in the “Bochnia" Salt Mine, South Poland
Geologia 32 (2006), 85-89     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (633kB)

Andrzej PAULO & Paweł PANAJEW

Ruda żelaza z dawnych kopalń pod Bobrowcem (Tatry Zachodnie)
Iron ore from historical mines of Bobrowiec (Western Tatra Mountains)
Geologia 32 (2006), 99-115    Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3 176kB)

Henryk SECHMAN

Głębokość poboru próbki gazu podglebowego w powierzchniowych badaniach geochemicznych – próba optymalizacji
Sampling of soil gas in surface geochemical surveys – an attempt of depth optimization
Geologia 32 (2006), 117-139   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (925kB)

Andrzej J. KRAWCZYK

TRIFOUR – program do analizy cykliczności sekwencji dendrochronologicznych
TRIFOUR – a computer program for cyclicity analysis of dendrochronological sequences
Geologia 32 (2006), 141-153  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (909kB)

Marek CIESZKOWSKI, Jan GOLONKA, Anna WAŚKOWSKA-OLIWA & Monika CHRUSTEK

Budowa geologiczna rejonu Sucha Beskidzka – Świnna Poręba (polskie Karpaty fliszowe)
Geological structure of the Sucha Beskidzka – Świnna Poręba region (Polish Flysch Carpathians)
Geologia 32 (2006), 155-201   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3 908kB)

Józef ŻYCHOWSKI, Maciej PAWLIKOWSKI & Jan LACH

Produkty dekompozycji szczątków organicznych na przykładzie masowego grobu w Niepołomicach
Products from decomposition of organic compounds. Example of a mass grave in Niepołomice near Cracow
Geologia 32 (2006), 203-224  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (911kB)

Lucyna NATKANIEC-NOWAK, Wiesław HEFLIK & Magdalena DUMAŃSKA-SŁOWIK

Zmineralizowane fragmenty drzew mioceńskich w utworach zapadliska przedkarpackiego między Tarnowem a Dębicą
Miocene mineralized wood fragments in deposits of the Carpathian Foredeep between Tarnów and Dębica
Geologia 32 (2006), 225-227  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf      (51kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie