AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GEOLOGIATom 32/4 (2006)

Strona redakcyjna
Spis treści
Wskazówki dla autorów

Grzegorz BOJDYS, Teresa GRABOWSKA, Józef MARCHEWKA & Bogusław SUCHOŃ

ANALIZA WZGLĘDNYCH ZMIAN WIEKOWYCH POLA MAGNETYCZNEGO ZIEMI (1966-2005) WZDŁUŻ PROFILU ZGORZELEC-WIŻAJNY
Analysis of the relative secular variations of the geomagnetic field along Zgorzelec-Wiżajny profile
Geologia 32 (2006), 375-388   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf      (962kB)

Włodzimierz Jerzy MOŚCICKI & Janusz ANTONIUK

BADANIA GEOELEKTRYCZNE NA PRZEDPOLU OSUWISKA W KOPALNI DIABAZU "NIEDŹWIEDZIA GÓRA" KOłO KRZESZOWIC
Geoelectric research on the foreland of the landslide in "Niedźwiedzia Góra" Diabase Quarry near Krzeszowice, south Poland
Geologia 32 (2006), 389-404  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (1 348kB)

Witold DOMOGALLA & Włodzimierz J. MOŚCICKI

ZASTOSOWANIE GEOFIZYCZNYCH BADAŃ ELEKTROOPOROWYCH W ROZPOZNANIU MORFOLOGII ANTROPOGENICZNEJ NA PRZYKŁADZIE ZAMKU BŁOGOSŁAWIONEJ SALOMEI W GRODZISKU POD SKAŁĄ (MAŁOPOLSKA)
Application of geophysical resistivity methods to recognition of anthropogenic morphology - a case history of the Blessed Salomea castle in Grodzisko near Skała (Małopolska province, south Poland)
 Geologia 32 (2006), 405-418  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (1 192kB)

Paweł MARZEC, Kaja PIETSCH & Marcin KOBYLARSKI

WYKORZYSTANIE SEJSMICZNYCH PRZEKROJÓW FAL PODLUŻNYCH I PRZEMIENNYCH DO KALIBRACJI MODELU PRĘDKOŚCI FAL POPRZECZNYCH
Application of P and PS seismic sections in a calibration of S-wave velocity model
Geologia 32 (2006), 419-440   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (13 704kB)

Krzysztof DZWINEL, Anna HABER & Dagmara KRAWIEC

ZASTOSOWANIE SAMOORGANIZUJĄCYCH SIECI NEURONOWYCH KOHONENA W KLASYFIKACJI SEJSMOFACJALNEJ (REJON UJKOWICE - BATYCZE)
Application of Kohonen's Self Organizing Networks in seismofacies classification (the Ujkowice - Batycze area)
Geologia 32 (2006), 441-450  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf      (868kB)

Sylwia CYGAN

MODELING WITH SEISMIC RAY TRACING IN INHOMOGENEOUS GEOLOGICAL FORMATION
Modelowanie sejsmiczne ośrodków niejednorodnych metodą "punkt strzałowy - punkt odbioru"
 Geologia 32 (2006), 451-462  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf      (368kB)

Jolanta KLAJA & Anna PRZELASKOWSKA

BADANIA ZAWARTOŚCI WODY NIERUCHOMEJ METODĄ MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO (NMR) W PIASKOWCACH O ZRÓŻNICOWANEJ LITOLOGII
Investigations of the irreducible water content in different types of sandstones using the nuclear magnetic resonance method (NMR)
 Geologia 32 (2006), 463-477  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (1 354kB)

Jerzy SOBOTKA

AKUSTYCZNIE STYMULOWANE PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE OBSERWOWANE W OŚRODKACH POROWATYCH NASYCONYCH WODĄ LUB ROPĄ
Acoustically stimulated electromagnetic radiation of water or hydrocarbon saturated porous media
 Geologia 32 (2006), 479-97  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf      (284kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie