AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GEOLOGIA

 

Tom 33/1 (2007)

Strona redakcyjna
Spis treści
Wskazówki dla autorów

Jan URBAN

PERMIAN TO TRIASSIC PALEOKARST OF THE ŚWIĘTOKRZYSKIE (HOLY CROSS) MTS, CENTRAL POLAND
Permsko-triasowy kras kopalny Gór Świętokrzyskich, Polska środkowa
Geologia 33 (2007), 5-50   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2 074 kB)

Marek MUSZYŃSKI, Adam GAWEŁ & Andrzej SKOWROŃSKI

FASETOWANE ZIARNA GRANATÓW Z PSTREGO PIASKOWCA MONOKLINY PRZEDSUDECKIEJ OKOLICY GŁOGOWA (SW POLSKA)
Faceted garnets from the sandstones of the Buntsandstein on the Fore-Sudetic Monocline (Głogów area, SW Poland)
Geologia 33 (2007), 51-68  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (712kB)

Marian WAGNER

WĘGLOWE OSADY MIOCENU KĘPY SWARZEWSKIEJ NA WYBRZEŻU BAŁTYCKIM
The Miocene coal deposits from the Kępa Swarzewska at the Baltic Seaside
Geologia 33 (2007), 69-88  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (561kB)

Tomasz BARTUŚ

PRZYCZYNEK DO BADAŃ LOKALNEJ, POZIOMEJ ZMIENNOŚCI GŁÓWNYCH PARAMETRÓW JAKOŚCI WĘGLA BRUNATNEGO W CENTRALNEJ CZĘŚCI ZŁOŻA BELCHATÓW. ANALIZY STATYSTYCZNE
Contribution to research of the local, horizontal variability the main lignite qualitative parameters in the central part of the Bełchatów lignite deposit. Statistical analysis
Geologia 33 (2007), 89-107  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 159kB)

Elżbieta JAROSZ & Edeltrauda HELIOS-RYBICKA

PROBLEMATYKA POLSKIEGO SYSTEMU PRAWNEGO DOTYCZĄCA GOSPODARKI ODPADAMI W ŚWIETLE UREGULOWAŃ PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ
Concepts of Polish waste management policy with respect to EU legislation
Geologia 33 (2007), 109-130  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (117kB)

Janina OTĘSKA-BUDZYN

KOMUNIKAT
OCHRONA DZIEDZICTWA GEOLOGICZNEGO – IDÉE FIXE PRZYRODNIKÓW CZY WYMÓG CHWILI?
Geoconservation – naturalists’ idée fixe or contemporary necessity?
Geologia 33 (2007), 131-138  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf      (73kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie