AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GEOLOGIA

 

Tom 33/3 (2007)

Strona redakcyjna
Spis treści
Wskazówki dla autorów


Jubileusz Profesora Ireneusza Lipiarskiego – uczonego, pedagoga, geologa i petrografa węglowego, badacza zagłębi węglowych. Laudacja
Geologia 33 (2007), 271         Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (36 kB)

Wiesław GABZDYL

Zasoby węgla kamiennego w GZW w latach 1991–2005
The resources of bituminous coal in the Upper Silesian Coal Basin in years 1991–2005
Geologia 33 (2007), 273-280  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (68 kB)

Jacek MISIAK

Litotypy węgla z pokładu 308 (pensylwan) z KWK "Ziemowit" (GZW) jako wskaźniki środowisk sedymentacyjnych
The lithotypes composition and deposition environment of coal from the No. 308 coal seam (Pennsylvanian) from “Ziemowit" mine – Upper Silesian Coal Basin, Poland
Geologia 33 (2007), 281-288  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (333kB)

Marian WAGNER & Kazimierz MATL

Stratygrafia kredy jeziornej ze złoża węgla brunatnego "Szczerców"
Stratigraphy of lacustrine chalk from the “Szczerców" lignite deposit
Geologia 33 (2007), 289-315  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (615kB)

Albin ZDANOWSKI

Karbon Appalachów i jego porównanie z karbonem Górnośląskiego oraz Lubelskiego Zagłębia Węglowego
The Carboniferous of the Appalachian and its comparison to the Carboniferous of the Upper Silesia and Lublin Coal basins
Geologia 33 (2007), 317-327  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (867kB)

Barbara KWIECIŃSKA

Złoża węgla kamiennego Nowej Zelandii
Bituminous coal deposits of New Zealand
Geologia 33 (2007), 329-334  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (254kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie