AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GEOLOGIA

 

Tom 33/4/1 (2007)

Strona redakcyjna
Spis treści
Wskazówki dla autorów

Jan GOLONKA, Anna WAŚKOWSKA-OLIWA

STRATYGRAFIA POLSKICH KARPAT FLISZOWYCH POMIĘDZY BIELSKIEM-BIAŁĄ A NOWYM TARGIEM
Stratigraphy of the Polish Flysch Carpathians between Bielsko-Biała and Nowy Targ
Geologia 33/4/1 (2007), 5-27   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2 074 kB)

Jan GOLONKA

TEKTONIKA POLSKICH KARPAT FLISZOWYCH POMIĘDZY BIELSKIEM-BIAŁĄ A NOWYM TARGIEM
Tectonics of the Polish Flysch Carpathians between Bielsko-Biala and Nowy Targ
Geologia 33/4/1 (2007), 29-38  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (712kB)

Jadwiga JARZYNA

ANALIZA GĘSTOŚCI I POROWATOŚCI Z BADAŃ LABORATORYJNYCH ORAZ WYNIKÓW POMIARÓW OTWOROWYCH I OBLICZEŃ W PROGRAMIE ESTYMACJA W WYBRANYCH OTWORACH W KARPATACH ZACHODNICH
Analysis of density and porosity measurements on cores and results of density log and Estymacja calculations in the selected wells in the West Carpathians
Geologia 33/4/1 (2007), 39-58  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (561kB)

Maria BAŁA & Katarzyna WITEK

MODEL PRĘDKOŚCIOWY FAL P i S ORAZ GĘSTOŚCI OBJĘTOŚCIOWYCH DLA WYBRANYCH OTWORÓW W REJONIE KARPAT ZACHODNICH
Velocity model of P-waves and S-waves and bulk density for selected wells from the Western Carpathians
Geologia 33/4/1 (2007), 59-80  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 159kB)

Jadwiga JARZYNA, Anna OPYRCHAŁ & Dariusz MOZGOWOJ

SZTUCZNE SIECI NEURONOWE DLA UZUPEŁNIENIA DANYCH W GEOFIZYCE OTWOROWEJ - WYBRANE PRZYKŁADY
Artificial Neural Networks for completing data in well logging - selected examples
Geologia 33/4/1 (2007), 81-102  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (117kB)

Teresa GRABOWSKA, Grzegorz BOJDYS, Marek LEMBERGER & Zdzisława MEDOŃ

GEOFIZYCZNO-GEOLOGICZNA INTERPRETACJA ANOMALII GRAWIMETRYCZNYCH I MAGNETYCZNYCH W POLSKICH KARPATACH ZACHODNICH
Geophysical-and-geological interpretation of gravity and magnetic anomalies in Polish Western Carpathians
Geologia 33/4/1 (2007), 103-125  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf      (73kB)

Wojciech KLITYŃSKI & Michał STEFANIUK

PRÓBA PRZESTRZENNEJ ANALIZY ROZKŁADU OPORNOŚCI NA PODSTAWIE INTERPRETACJI SONDOWAŃ MAGNETOTELLURYCZNYCH W REJONIE LACHOWICE - ZAWOJA W POLSKICH KARPATACH ZACHODNICH
An attempt of spadał analysis of resistivity distribution based on interpretation of magnetotelluric soundings in the Lachowice-Zawoja area, Polish Western Carpathians
Geologia 33/4/1 (2007), 127-142   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2 074 kB)

Michał STEFANIUK, Wojciech KLITYŃSKI, Jadwiga JARZYNA & Jan GOLONKA

STRUKTURA NASUNIĘCIA KARPACKIEGO I JEGO PODŁOŻA W POLSKICH KARPATACH ZACHODNICH W ŚWIETLE REINTERPRETACJI WYBRANYCH REGIONALNYCH PROFILI MAGNETOTELLURYCZNYCH
The structure of the Carpathian overthrust and its basement in the Polish Western Carpathians in the light of reinterpretation of selected regional magnetotelluric profiles
Geologia 33/4/1 (2007), 143-166  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (712kB)

Kaja PIETSCH & Agnieszka URBAN

PRZETWARZANIE DANYCH SEJSMICZNYCH Z ZACHODNIEJ CZĘŚCI KARPAT FLISZOWYCH POD KĄTEM ELIMINACJI ZAKŁÓCEŃ KOHERENTNYCH Z WYKORZYSTANIEM PROCEDURY FXCNS (SYSTEM OMEGA)
Processing of seismic data from the western part of the Flysch Carpathians in order to suppress coherent noise using the FXCNS procedure (Omega system)
Geologia 33/4/1 (2007), 167-182  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (561kB)

Kaja PIETSCH, Marcin KOBYLARSKI & Agnieszka URBAN

MODELOWANIA SEJSMICZNE - NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE STRUKTURALNĄ INTERPRETACJĘ DANYCH SEJSMICZNYCH Z REJONU KARPAT ZEWNĘTRZNYCH POMIĘDZY BABIĄ GÓRĄ A WADOWICAMI
Seismic modelling — a support tool for structural interpretation of seismic data from the area of the Outer Carpathians between Babia Góra and Wadowice
Geologia 33/4/1 (2007), 183-196  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 159kB)

Kaja PIETSCH, Jan GOLONKA & Paweł MARZEC

STOSUNEK PODŁOŻA DO FLISZU KARPAT ZEWNĘTRZNYCH POMIĘDZY WADOWICAMI A BABIĄ GÓRĄ W ŚWIETLE REFLEKSYJNYCH BADAŃ SEJSMICZNYCH
Relationship of the basement to the flysh of the Outer Carpathians between Wadowice and Babia Góra in the light of reflection seismic surrey
Geologia 33/4/1 (2007), 197-210  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (117kB)

Jadwiga JARZYNA, Edyta PUSKARCZYK, Aleksander WÓJCIK & Roman SEMYRKA

POMIARY MRJ ORAZ BADANIA POROZYMETRYCZNE NA WYBRANYCH PRÓBKACH SKAŁ Z KARPAT ZACHODNICH
NMR and mercury porosimeter measurements for the selected rock samples of the West Carpathians
Geologia 33/4/1 (2007), 211-235  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf      (73kB)

Marta WRÓBLEWSKA

CHARAKTERYSTYKA TERMICZNA GŁĘBOKIEJ LITOSFERY W REJONIE KARPAT POLSKICH
The thermal regime in deep lithosphere in the region of Polish Carpathians
Geologia 33/4/1 (2007), 237-245  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf      (73kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie