AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GEOLOGIA

 

Tom 34/2/1 (2008)

Strona redakcyjna
Spis treści
Wprowadzenie
Foreword
Wskazówki dla autorów

Magdalena GŁOGOWSKA & Joanna KRUPA

SPRAWOZDANIE Z POLSKIEJ WYPRAWY NAUKOWEJ PERU 2006
Report from Polish Scientific Expedition Peru 2006
Geologia 34/2/1 (2008), 9-16   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (466kB)

Andrzej GAŁAŚ & Andrzej PAULO

IDEA OCHRONY KANIONU COLCA I DOLINY WULKANÓW
Idea of protection of Rio Colca Canyon and Valley of Volcanoes
Geologia 34/2/1 (2008), 17-33  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (994kB)

Andrzej PAULO

ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ KORDYLIERY ZACHODNIEJ POŁUDNIOWEGO PERU
Geology of the Western Cordillera in Southern Peru - an outline
Geologia 34/2/1 (2008), 35-53  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (738kB)

Tomasz KALICKI & Józef KUKULAK

CZWARTORZĘDOWA EWOLUCJA DOLINY I KANIONU COLCA - RAPORT Z BADAŃ GEOMORFOLOGICZNYCH WYKONANYCH W ROKU 2006
Quaternary evolution of Valley and Canyon of Rio Colca - report from geomorhological studies done in 2006 year
Geologia 34/2/1 (2008), 55-81  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 919kB)

Jerzy ŻABA & Zbigniew MAŁOLEPSZY

AKTYWOŚĆ USKOKÓW W DOLINIE RIO COLCA W REJONIE PINCHOLLO-MACA, ANDY ŚRODKOWE, POŁUDNIOWE PERU
Fault activity in the Rio Colca Valley in the Pinchollo-Maca Area, Central Andes, Southern Peru
Geologia 34/2/1 (2008), 83-106  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 620kB)

Andrzej GAŁAŚ

ZASIĘG I BUDOWLE WULKANICZNE GRUPY ANDAHUA
Extent and volcanic's constructions of Andahua group
Geologia 34/2/1 (2008), 107-135  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (5 384kB)

Andrzej PAULO & Andrzej GAŁAŚ

GÓRNICTWO I INNE INWESTYCJE W SĄSIEDZTWIE KANIONU COLCA
Mininf and other investments in the vicinity of Colca Canyon
Geologia 34/2/1 (2008), 137-172   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (799kB)

Barbara RADWANEK-BĄK

ATRAKCJE GEOTURYSTYCZNE KANIONU RIO COLCA I JEGO OTOCZENIA
Geotourism phenomena of Rio Colca Canyon and its surroundings
Geologia 34/2/1 (2008), 173-192  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 202kB)

Beata CYKOWSKA & Adam FLAKUS

FLORA MSZAKÓW I POROSTÓW KANIONU COLCA (PERU) - BADANIA REKONESANSOWE
Bryophyte and lichen flora of the Colca Canyon (Peru) - reconnaissance research
Geologia 34/2/1 (2008), 193-203  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (707kB)

Katarzyna SOBIECH-MATURA & Michał WĘGRZYN

WSTĘPNE OPRACOWANIE BIOTY POROSTOWEJ W OBRĘBIE KANIONU COLCA ORAZ DOLINY WULKANÓW (PERU)
Preliminary study of lichen biota of Colca Canyon and Valley of the Volcanoes (Peru)
Geologia 34/2/1 (2008), 205-209  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (211kB)

Zdzisław Jan RYN

MEDYCYNA KONWENCJONALNA I MEDYCYNA TRADYCYJNA W REJONIE KANIONU COLCA, PERU
Conventional and traditional medicine in Canyon Colca region, Peru
Geologia 34/2/1 (2008), 211-221  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (167kB)

Michał WASILEWSKI

MINERALNE LEKI W CHIVAY I DOLINIE COLCA (POŁUDNIOWE PERU)
Mineral medicines in Chivay and Colca Valley (Southern Peru)
Geologia 34/2/1 (2008), 223-242  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 188kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie