AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GEOLOGIA

 

Tom 34/3 (2008)

Strona redakcyjna
Spis treści
Wskazówki dla autorów

Jan KUŚMIEREK & Urszula BARAN

Wgłębna budowa Karpat w strefie sigmoidy przemyskiej: interpretacja profili sejsmicznych i ocena prognoz naftowych
Subsurface structure of the Carpathians in the zone of the Przemyśl Sigmoid: interpretation of seismic sections and assessment of hydrocarbon prospects
Geologia 34/3 (2008), 365-384   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (7.0MB)

Grzegorz MACHOWSKI & Jan KUŚMIEREK

Wpływ zeszczelinowania na ropogazonośność mikroporowych piaskowców fliszowych
Influence of fracturing on oil- and gas-productivity of microporous flysch sandstones
Geologia 34/3 (2008), 385-403  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (962kB)

Artur MARCINKOWSKI & Elżbieta SZEWCZYK

Produktywność karpackich skał zbiornikowych w świetle historii wydobycia węglowodorów
Productivity of Carpathian reservoir rocks in the light of hydrocarbon production history
Geologia 34/3 (2008), 405-421  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.2MB)

Piotr SUCH & Grzegorz LESNIAK

Nowe spojrzenie na właściwości zbiornikowe i filtracyjne piaskowców karpackich
New interpretation of reservoir and filtration properties of the Carpathian sandstones
Geologia 34/3 (2008), 423-444  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (2.9MB)

Roman SEMYRKA, Grażyna SEMYRKA & Izabela ZYCH

Zmienność parametrów petrofizycznych subfacji dolomitu głównego zachodniej strefy półwyspu Grotowa w świetle badań porozymetrycznych
Variability of petrophysical parameters of subfacies in the Main Dolomite strata of the western Grotów Peninsula area in the light of porosimetric measurements
Geologia 34/3 (2008), 445-468  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (1.3MB)

Kazimierz SŁUPCZYŃSKI, Grzegorz MACHOWSKI, Bartosz PAPIERNIK & Roman SEMYRKA

Układ faz węglowodorowych w obszarze złożowym Lubiatów – Międzychód – Grotów (LMG)
Distribution of hydrocarbon phases in the Lubiatów – Międzychód – Grotów (LMG) oil and gas field area
Geologia 34/3 (2008), 469-487  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (434kB)

Marek DZIENIEWICZ & Henryk SECHMAN

Powierzchniowe badania geochemiczne w wybranych obszarach polskich i ukraińskich Karpat fliszowych
Surface geochemical survey in selected areas of the Polish and Ukrainian Flysch Carpathians
Geologia 34/3 (2008), 489-502  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (1.0MB)

Marek HAJTO

Baza zasobowa wód termalnych na Niżu Polskim – geologiczne i hydrogeologiczne uwarunkowania lokalizacji obszarów perspektywicznych
Geothermal water resource base in the Polish Lowlands – geological and hydrogeological conditions of localization of prospective areas
Geologia 34/3 (2008), 503-526  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (2.8MB)

Tomasz MARECIK, Krzysztof PIENIĄDZ & Leszek SMOLARSKI

Metodyka wybranych procedur przetwarzania danych sejsmicznych z obszaru sigmoidy przemyskiej
Methodology of seismic data processing in the Przemyoel Sigmoid – selected procedures
Geologia 34/3 (2008), 527-540  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (1.2MB)

Beata KĘPIŃSKA & Joanna CIĄGŁO

Możliwości zagospodarowania wód geotermalnych Podhala do celów balneoterapeutycznych i rekreacyjnych
Possibilities of use of the Podhale geothermal waters for balneotherapeutical and recreational purposes
Geologia 34/3 (2008), 541-559  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (492kB)

Agnieszka DUŚ-PICHETA

Kalcyty blokowe ze szczelin tektonicznych w piaskowcach płaszczowiny magurskiej (Karpaty Zewnêtrzne) – wstępne wyniki badań
Blocky calcites from tectonic fractures hosted in sandstones of the Magura Nappe (Outer Carpathians) – preliminary results
Geologia 34/3 (2008), 561-571  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (400kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie