AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GEOLOGIA

 

Tom 35/3 (2009)

Strona redakcyjna
Spis treści
Wskazówki dla autorów


PRZEDMOWA
Geologia 35/3 (2009), 284   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (33kB)


INTRODUCTION
Geologia 35/3 (2009), 284   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (33kB)

Grzegorz CZAPOWSKI, Hanna TOMASSI-MORAWIEC, Joanna TADYCH, Łukasz GRZYBOWSKI & Tadeusz SZTYRAK

GEOCHEMIA BROMU I WYKSZTAŁCENIE UTORÓW SOLNYCH CECHSZTYNU W WYBRANYCH OTWORACH WIERTNICZYCH W WYSADZIE SOLNYM GÓRA KOŁO INOWROCŁAWIA
Bromine geochemistry and characteristics of Zechstein salt rock in selected core materials from the Góra salt diapir near Inowrocław (Central Poland)
Geologia 35/3 (2009), 287-305   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.2MB)

Joanna MARCOLA-SADOWSKA, Józef BIENIASZ & Waldemar WOJNAR

ZACISKANIE KONTURU TYPOWEJ KOMORY PROSTOPADŁOŚCIENNEJ W KOPALNI SOLI KŁODAWA
Area convergence of typical salt chamber in the Kłodawa Salt Mine
Geologia 35/3 (2009), 307-314  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (439kB)

Wacław ANDRUSIKIEWICZ & Dariusz OBRACAJ

WYBRANE PROBLEMY PROJEKTOWANIA UDOSTĘPNIENIA ODLEGŁYCH PÓL EKSPLOATACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE KOPALNI SOLI KŁODAWA
Selected topics of design of access working of far exploitation fields based on the Kłodawa Salt Mine
Geologia 35/3 (2009), 315-326  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (453kB)

Andrzej MARKIEWICZ & Roman BECKER

PIERWOTNY ZASIĘG WYSTĘPOWANIA NAJSTARSZEJ SOLI KAMIENNEJ (Na1) W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MONOKLINY PRZEDSUDECKIEJ (SW POLSKA)
The original extent of the Oldest Halite (Na1) in the southern part of the Fore-Sudetic Monocline (SW Poland)
Geologia 35/3 (2009), 327-348  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (31.4MB)

Tomasz TOBOŁA & Andrzej MARKIEWICZ

WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ INKLUZJI FLUIDALNYCH Z NAJSTARSZEJ SOLI KAMIENNEJ Na1 W REJONIE GŁOGOWA (SW POLSKA)
Fluid inclusion in the Oldest Halite (Na1) in Głogów area (SW Poland) - preliminary results
Geologia 35/3 (2009), 349-371  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (642kB)

Alicja KASPRZYK & Krzysztof BUKOWSKI

SKŁAD IZOTOPÓW TLENU I SIARKI W BADEŃSKICH SIARCZANACH WYSTĘPUJĄCYCH W ZŁOŻU SOLNYM ZBUDZA (SŁOWACJA)
The isotopic composition of oxygen and sulfur of Badenian sulphates from Zbudza Salt Deposit (Slovakia)
Geologia 35/3 (2009), 373-391  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (441kB)

Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA

TECHNIKI EKSPLOATACJI ŁUGOWNICZEJ W ZŁOŻU SOLNYM ŁĘŻKOWIC - Z HISTORII PRODUKCJI SOLANKI NA PODKARPACIU Solution Mining Techniques at Łężkowice Salt Deposit - from the history of brine production in the Sub-Carpathian region
Geologia 35/3 (2009), 393-405  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (524kB)

Maciej PAWLIKOWSKI

EWAPORATY. NOWE DANE MINERALOGICZNO-PETROGRAFICZNE
Evaporites. New mineralogical-petrographical data
Geologia 35/3 (2009), 407-424  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (514kB)

Jerzy PRZYBYŁO

MAGNUM SAL - KOMORA MICHAŁOWICE W KOPALNI SOLI WIELICZKA
Magnum Sal - the Michałowice chamber in the Wieliczka Salt Mine (Poland)
Geologia 35/3 (2009), 425-445  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.1MB)

Sebastian BRAŃKA

EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA LOKALIZACJI PODZIEMNYCH MAGAZYNÓW GAZU NA PRZYKŁADZIE POLSKI
The economic framework of the underground gas storage localization on the example of Poland
Geologia 35/3 (2009), 447-459  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (203kB)

Jadwiga MACIASZEK

SYSTEM INFORMACJI O ARCHIWALNYCH MAPACH GÓRNICZYCH MICARIS - NA PRZYKŁADZIE POLSKICH SALIN
The information system on archive mining maps MICARIS - focus on the Polish salt mines
Geologia 35/3 (2009), 461-478   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (284kB)

Grzegorz CZAPOWSKI, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA & Krzysztof BUKOWSKI

MIOCEŃSKIE SOLE KAMIENNE I POTASOWE ZACHODNIEJ UKRAINY: SEMINARIUM GEOLOGICZNO-GÓRNICZE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA GÓRNICTWA SOLNEGO PT. ZŁOŻA SOLI NA KRESACH WSCHODNICH DAWNEJ RZECZPOSPOLITEJ
Miocene rock and potash salt of West Ukraine: Field geological-mining seminar of the Polish Salt Mining Society
Geologia 35/3 (2009), 479-490  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (711kB)

Agnieszka MAJ

SPRAWOZDANIE Z XIII MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM SOLNEGO QUO VADIS SAL W DOLINIE DEMIANOWSKIEJ NA SŁOWACJI (2-3 PAŹDZIERNIKA 2008)
13th International Quo Vadis Sal Salt Symposium, Dematovska Valley, Slovakia (2-3 October 2008) - Report
Geologia 35/3 (2009), 491-494  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (261kB)


RAPORT PRZEMYSŁOWY - SÓL KAMIENNA W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ODDZIAŁ ZAKŁADY GÓRNICZE "POLKOWICE-SIEROSZOWICE"
KGHM Polska Miedź S.A. "Polkowice-Sieroszowice" Mining Plant Division Industrial Report
Geologia 35/3 (2009), 495-499  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (165kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie