AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GEOLOGIA

 

Tom 35/4/1 (2009)

Strona redakcyjna
Spis treści
Wskazówki dla autorów
Wzory cytowania


WSTĘP
Geologia 35/4/1 (2009), 5-6   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (34kB)

Michał STEFANIUK, Cezary OSTROWSKI, Paweł TARGOSZ & Marek WOJDYŁA

WYBRANE PROBLEMY MAGNETOTELLURYCZNYCH I GRAWIMETRYCZNYCH BADAŃ STRUKTURALNYCH WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI POLSKICH KARPAT
Some problems of magnetotelluric and gravity structural investigations in the Polish Eastern Carpathians
Geologia 35/4/1 (2009), 7-46   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (8,3MB)

Barbara CZOPEK, Monika SZCZYGIEŁ & Urszula BARAN

ILOŚCIOWA CHARAKTERYSTYKA PARAMETRÓW PETROFIZYCZNYCH ROPO- I GAZONOŚNYCH LITOFACJI FLISZOWYCH W PROFILACH WIERCEŃ WSCHODNIEJ CZĘŚCI POLSKICH KARPAT
Quantitative characteristics of petrophysical parameters of oil- and gas-bearing flysch lithofacies in well sections of the Polish Eastern Carpathians
Geologia 35/4/1 (2009), 47-93  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3,0MB)

Wojciech GÓRECKI & Tomasz MARECIK

ESTYMACJA CIŚNIEŃ POROWYCH NA PODSTAWIE WOLUMENU PRĘDKOŚCI SEJSMICZNYCH
Estimation of pore pressures based on the volume of seismic velocities
Geologia 35/4/1 (2009), 95-107  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,2MB)

Henryk SECHMAN & Marek DZIENIEWICZ

ANALIZA WYNIKÓW POWIERZCHNIOWYCH BADAŃ GEOCHEMICZNYCH W TRANSGRANICZNEJ STREFIE KARPAT POLSKICH I UKRAIŃSKICH
Analysis of results of surface geochemical surveys in the transfrontier zone of the Polish and Ukrainian Carpathians
Geologia 35/4/1 (2009), 109-127  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,4MB)

Henryk SECHMAN & Marek DZIENIEWICZ

POMIARY EMISJI METANU W WYBRANYCH REJONACH POLSKICH KARPAT ZEWNĘTRZNYCH
Methane emission measurements in selected areas of the Polish Outer Carpathians
Geologia 35/4/1 (2009), 129-153  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,0MB)

Paweł KOSAKOWSKI, Dariusz WIĘCŁAW & Maciej Jerzy KOTARBA

CHARAKTERYSTYKA MACIERZYSTOŚCI WYBRANYCH UTWORÓW FLISZOWYCH W PRZYGRANICZNEJ STREFIE POLSKICH KARPAT ZEWNĘTRZNYCH
Source rock characteristic of the selected flysch deposits in the transfrontier area of the Polish Outer Carpathians
Geologia 35/4/1 (2009), 155-190  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,1MB)

Tomasz MAĆKOWSKI, Jan KUŚMIEREK, Beata REICHER, Urszula BARAN, Paweł KOSAKOWSKI, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Grzegorz MACHOWSKI, Bartosz PAPIERNIK, Monika SZCZYGIEŁ, Aurelia ZAJĄC & Izabela ZYCH

DWUWYMIAROWE MODELE TERMICZNEGO PRZEOBRAŻENIA MATERII ORGANICZNEJ I EKSPULSJI WĘGLOWODORÓW W TRANSGRANICZNEJ STREFIE KARPAT POLSKO-UKRAIŃSKICH
Two-dimensional models of the organic-matter thermal transformation and hydrocarbon expulsion in the transfrontier zone of the Polish and Ukrainian Carpathians
Geologia 35/4/1 (2009), 191-222  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (15,3MB)

Urszula BARAN & Eugeniusz JAWOR


SEJSMOGEOLOGICZNA DOKUMENTACJA PERSPEKTYW ODKRYCIA NOWYCH ZŁÓŻ GAZONOŚNYCH W PIASKOWCACH MIOCEŃSKICH POD NASUNIĘCIEM KARPACKIM MIĘDZY HUSOWEM A PRZEMYŚLEM Seismogeologic documentation of prospects for new gas discoveries in Miocene sandstones under the Carpathian overthrust between Husów and Przemyśl
Geologia 35/4/1 (2009), 223-253  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (23,2MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie