AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GEOLOGIA

 

Tom 36/2 (2010)

Strona redakcyjna
Spis treści
Wskazówki dla autorów

Grzegorz BOJDYS, Teresa GRABOWSKA, Aleksander WÓJCIK & Zdzisława MEDOŃ

WYNIKI BADAŃ NAD LOKALNYMI ZMIANAMI POLA MAGNETYCZNEGO ZIEMI NA LUBELSKIM SKŁONIE WSCHODNIOEUROPEJSKIEGO KRATONU (PROFIL PARCZEW – CHEŁM)
Study on the relative local temporal changes of the geomagnetic field on the Lublin slope of the East European Craton (the Parczew – Chełm profile)
Geologia 36/2 (2010), 155-171   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (861kB)

Kaja PIETSCH, Szczepan J. PORĘBSKI & Paweł MARZEC

WYKORZYSTANIE SEJSMOSTRATYGRAFII DO ROZPOZNANIA ROZKŁADU MIOCEŃSKICH FACJI ZBIORNIKOWYCH W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI ZAPADLISKA PRZEDKARPACKIEGO
The use of seismostratigraphy for exploration of Miocene gas-bearing reservoir facies in the NE part of the Carpathian Foreland Basin (Poland)
Geologia 36/2 (2010), 173-186  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (6,2MB)

Juliusz MIECZNIK & Wojciech KLITYŃSKI

VISUALIZATION OF MAGNETOTELLURIC DATA WITH APPARENT VELOCITY METHOD
Wizualizacja danych magnetotellurycznych przy zastosowaniu metody prędkości pozornej
Geologia 36/2 (2010), 187-202  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (778kB)

Zbigniew KASINA

THE ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE SEISMIC NOISE ATTENUATION BY MEANS OF KARHUNEN–LOEVE (K-L) TRANSFORM
Analiza skuteczności tłumienia zakłóceñ sejsmicznych za pomocą transformacji Karhunena–Loevego (K-L)
Geologia 36/2 (2010), 203-221  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,7MB)

Maria BAŁA

OCENA TYPU ZAILENIA W SKAŁACH PIASKOWCOWO-ILASTYCH NA PODSTAWIE DANYCH GEOFIZYKI OTWOROWEJ – METODA WYKRESÓW KRZYŻOWYCH
Evaluation of shale distribution in shaly-sand rocks on the basis of well logging data – the crossplots method
Geologia 36/2 (2010), 223-239  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,8MB)

Anna WOJAS, Anna ROLIRAT & Teresa GRABOWSKA

REKONESANSOWE BADANIA PODATNOŚCI MAGNETYCZNEJ UTWORÓW PRZYPOWIERZCHNIOWYCH NA WYBRANYCH OBSZARACH POŁUDNIOWEJ POLSKI
Reconnaissance investigations of magnetic susceptibility of subsoil formation in the selected areas in southern Poland
Geologia 36/2 (2010), 241-262  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,9MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie