AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GEOLOGIA

 

Tom 36/3 (2010)

Spis treści
Wskazówki dla autorów


PRZEDMOWA
Geologia 36/3 (2010), 271   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (33kB)


INTRODUCTION
Geologia 36/3 (2010), 272   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (33kB)

Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA & Wacław ANDRUSIKIEWICZ

EKSPLOATACJA SOLI POTASOWYCH W MAŁOPOLSCE WSCHODNIEJ W CZASACH II RZECZPOSPOLITEJ – PRZYCZYNEK DO HISTORII GÓRNICTWA SOLNEGO NA PODKARPACIU
Exploitation of potash deposits in eastern Małopolska during the Second Polish Republic
– a contribution to the history of salt mining in the Sub-Carpathian region
Geologia 36/3 (2010), 273-285   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (617kB)

Kajetan d’OBYRN, Jerzy PRZYBYŁO & Wiesław WIEWIÓRKA

BUDOWA GEOLOGICZNA I TECHNIKI EKSPLOATACJI ZŁOŻA W WYROBISKACH NOWEJ TRASY SPECJALISTYCZNEJ W KOPALNI SOLI „WIELICZKA”
Geological structure and exploitation techniques in excavation chambers of the new specialist route in the Wieliczka Salt Mine
Geologia 36/3 (2010), 287-311  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,5MB)

Łukasz MALINOWSKI, Zbigniew SAWŁOWICZ & Jerzy PRZYBYŁO

MINERALOGICZNO-GEOCHEMICZNA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW KOROZJI ŻELAZA Z KOPALNI SOLI „WIELICZKA”
Mineralogical and geochemical characteristics of the iron corrosion products from the Wieliczka Salt Mine
Geologia 36/3 (2010), 313-329  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,0MB)

Jadwiga MACIASZEK, Rafał GAWAŁKIEWICZ & Izabela GAWAŁKIEWICZ

OD MODELU DO NUMERYCZNEJ MAPY PRZESTRZENNEJ
From model to 3D numeric map
Geologia 36/3 (2010), 331-344  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (545kB)

Tomasz TOBOŁA

INKLUZJE W SOLACH BITUMICZNYCH WYSADU KŁODAWSKIEGO
Inclusions in bituminous salts from Kłodawa Salt Dome
Geologia 36/3 (2010), 345-365  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (635kB)

Jacek WACHOWIAK

POZIOMY MINERALNE W SOLACH CECHSZTYŃSKICH WYSADU SOLNEGO KŁODAWA JAKO NARZĘDZIE KORELACJI LITOSTRATYGRAFICZNEJ
Mineral levels in Upper Permian (Zechstein) salts of the Kłodawa salt diapir as a tool for lithostratigraphic correlation
Geologia 36/3 (2010), 367-393  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (836kB)

Natalia S. PETROVA

PYROCLASTIC ROCKS IN DEPOSITS OF THE POTASSIC SUBFORMATION OF THE PRIPYAT INTRACONTINENTAL PALAEORIFT
Geologia 36/3 (2010), 395-406  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (555kB)

Jarosław ŚLIZOWSKI, Karolina SERBIN & Monika WIŚNIEWSKA

EFEKTYWNA POJEMNOŚĆ KOMÓR MAGAZYNOWYCH GAZU W POKŁADOWYCH ZŁOŻACH SOLI KAMIENNEJ
Effective capacity of gas storage caverns in rock salt deposits
Geologia 36/3 (2010), 407-417  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (454kB)

Andreas REITZE, Michael KRIETER & Hartmut von TRYLLER

IMPORTANCE OF SONAR SURVEYING IN THE MONITORING AND OPERATION OF NATURAL GAS CAVERNS
Geologia 36/3 (2010), 419-430  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.5MB)

Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA

KOPALNIE SOLI KAMIENNEJ W RUMUNII – TRADYCJA I CZASY DZISIEJSZE
Rock salt mines in Romania – the tradition and present days
Geologia 36/3 (2010), 431-438  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (426kB)

Michał KOŚCIUSZKO & Bartłomiej RAŁOWICZ

AUTOMATYCZNA INTERPRETACJA KSZTAŁTU KAWERN MIERZONYCH ECHOSONDĄ CHEMKOP
Automatic interpretation of cavern shape measured through the use of the CHEMKOP echo sounder
Geologia 36/3 (2010), 439-449   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,4MB)

Jarosław ŚLIZOWSKI, Kazimierz URBAŃCZYK, Leszek LANKOF & Karolina SERBIN

OCENA MOŻLIWOŚCI LOKALIZACJI DETEKTORA DO BADAŃ ASTROFIZYCZNYCH W POKŁADZIE SOLI KAMIENNEJ KOPALNI POLKOWICE-SIEROSZOWICE
Assessment of possibilities for underground neutrino detector location in rock salt bed in Sieroszowice-Polkowice Mine
Geologia 36/3 (2010), 451-457  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (536kB)

Andrzej KUNSTMAN & Kazimierz URBAŃCZYK

WINUBRO DLA PLATFORMY .NET – NOWA IMPLEMENTACJA, NOWE MOŻLIWOŚCI
WinUbro for the .NET framework – new implementation, new capabilities
Geologia 36/3 (2010), 459-464  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (336kB)


SPOTKAJMY SIĘ WŚRÓD SOLI
Let’s meet amongst the salt
Geologia 36/3 (2010), 465-472  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (484kB)

Grzegorz CZAPOWSKI & Hanna TOMASSI-MORAWIEC

SPRAWOZDANIE I WNIOSKI Z XIV MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM SOLNEGO Z CYKLU QUO VADIS SAL, JELITKOWO 2009
Report of the XIV International Salt Symposium Quo Vadis Sal in Jelitkowo (8–9 October 2009)
Geologia 36/3 (2010), 473-481  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (384kB)

Kazimierz URBAŃCZYK

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI ŁUGOWNICZEJ SMRI W KRAKOWIE, 26–29 KWIETNIA 2009
Report of the SMRI Conference in Krakow (26–29 April 2009)
Geologia 36/3 (2010), 483-484  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (49kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie