AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GEOLOGIA

 

Tom 36/4 (2010)

Strona redakcyjna
Spis treści
Wskazówki dla autorów

Witold Paweł ALEXANDROWICZ & Sławomir ŻUREK

MALAKOFAUNA OSADÓW JEZIORNYCH TORFOWISKA GAJLIK NA POJEZIERZU SEJNEŃSKIM (PÓŁNOCNO-WSCHODNIA POLSKA)
Malacofauna of Gajlik mire’s lake deposits in the Sejny Lake District (North-Eastern Poland)
Geologia 36/4 (2010), 491-504   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (251kB)

Joanna JAWORSKA, Rafał RATAJCZAK & Paweł WILKOSZ
DEFINICJA I ELEMENTY BUDOWY TZW. CZAPY GIPSOWEJ NA PRZYKŁADZIE BADAŃ CZAP STRUKTUR SOLNYCH WAPNA I MOGILNA
Definition and structure of a cap-rock based on the investigations of Wapno and Mogilno salt domes
Geologia 36/4 (2010), 505-511  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (9,9MB)

Henryk KUCHA & Maciej PAWLIKOWSKI

BADANIA GENEZY CECHSZTYŃSKICH ZŁÓŻ MIEDZI W POLSCE
Genetic investigations of copper Zechstein deposits, Poland
Geologia 36/4 (2010), 513-538  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,4MB)

Marek REMBIŚ & Anna SMOLEŃSKA

STAN ZACHOWANIA WYBRANYCH PIASKOWCÓW BUDOWLANYCH POLSKI PODDANYCH DZIAŁANIU SIARCZANU SODU ORAZ DWUTLENKU SIARKI W OBECNOŚCI WILGOCI
Preservation of the selected building sandstones of southern Poland exposed to salt and the sulphur dioxide in the presence of moisture
Geologia 36/4 (2010), 539-553  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (422kB)

Żaneta SZYMAŃSKA-MAŁYSA

ANALIZA PORÓWNAWCZA EFEKTYWNOŚCI TŁUMIENIA FALI POWIERZCHNIOWEJ ZA POMOCĄ TRANSFORMACJI FALKOWEJ, TRANSFORMACJI RADONA, FILTRACJI PASMOWEJ ORAZ FILTRACJI F-K
The comparison of the effectiveness of the surface wave attenuation by means of wavelet transform, Radon transform, bandpass filter and F-K filter
Geologia 36/4 (2010), 555-566  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,3MB)

Magdalena ZIELIŃSKA

BUDOWA PETROGRAFICZNA LĄDOWEJ MATERII ORGANICZNEJ WE FLISZU KARPAT ZACHODNICH W POLSCE
Petrographic structure of terrestrial organic matter in Poland’s Western Flysch Carpathians
Geologia 36/4 (2010), 567-584  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  5,5MB)

Joanna KOŁODZIEJCZYK, Urszula JANICKA, Paulina KOLARZ, Krzysztof KULICKI & Marek SOLECKI

REPUBLIKA TUWY – WYPRAWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO GEOLOGÓW DO SERCA AZJI
Republic of Tuva – Society of Geology Students expedition to the heart of Asia
Geologia 36/4 (2010), 585-600  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (815kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie