AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GEOLOGIA

 

Tom 37/2 (2011)

Strona redakcyjna
Spis treści
Wskazówki dla autorów


PRZEDMOWA
Geologia 37/2 (2011), 205   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (26kB)


PREFACE
Geologia 37/2 (2011), 206   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (26kB)

Józef BIENIASZ, Waldemar WOJNAR, Andrzej SADOWSKI & Joanna WRZOSEK

ZACISKANIE WYROBISK NA DUŻYCH GŁĘBOKOŚCIACH W GÓROTWORZE SOLNYM
Convergence of large depth mining excavations in salt rock formations
Geologia 37/2 (2011), 207-214   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (488kB)

Stanisław BURLIGA & Marek DOHNALIK

STRUKTURA WEWNĘTRZNA I GENEZA WSPÓŁCZESNEJ POKRYWY SOLNEJ SOLNISKA SALAR DE UYUNI (BOLIWIA) W ŚWIETLE BADAŃ TOMOGRAFICZNYCH
Internal structure and origin of modern salt crust of Salar de Uyuni (Bolivia) salt pan based on topographic research
Geologia 37/2 (2011), 215-229  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (345kB)

Franciszek CZECHOWSKI, Stanisław BURLIGA & Marek HOJNIAK

GEOCHEMIA WĘGLOWODORÓW Z PIERWSZEGO UDOKUMENTOWANEGO WYSTĄPIENIA DOLOMITU GŁÓWNEGO (Ca2) W WYSADZIE SOLNYM KŁODAWY
Geochemistry of hydrocarbons from the first time documented occurrence of Main Dolomite (Ca2) in the Kłodawa Salt Dome
Geologia 37/2 (2011), 231-244  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (783kB)

Anatolyi R. GALAMAY & Krzysztof BUKOWSKI

SKŁAD CHEMICZNY BADEŃSKICH SOLANEK Z PIERWOTNYCH CIEKŁYCH INKLUZJI W HALICIE, BASEN ZAKARPACKI (UKRAINA)
Chemical composition of Badenian brines from primary fluid inclusions in halite (Transcarpathian Basin, Ukraine)
Geologia 37/2 (2011), 245-267  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (449kB)

Kajetan d’OBYRN & Jadwiga STECKA

OGRANICZENIE ZAGROŻENIA WODNEGO W ZACHODNIEJ CZĘŚCI KOPALNI SOLI „WIELICZKA” METODĄ TAMOWANIA DOPŁYWÓW
Application of inflow damming method to reduce water threats in the western part of “Wieliczka” Salt Mine
Geologia 37/2 (2011), 269-282  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,4MB)

Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA

GRANICA PIĘTER CECHSZTYNU PZ3 I PZ4 W WYSADZIE SOLNYM INOWROCŁAWIA NA ARCHIWALNYCH FOTOGRAFIACH W KOPALNI „SOLNO” – PRZYCZYNEK DO INTERPRETACJI LOKALNYCH WARUNKÓW SEDYMENTACJI W ŚRODKOWEJ CZĘŚCI POLSKIEGO BASENU CECHSZTYŃSKIEGO
Zechstein PZ3/PZ4 cyclothems boundary in the Inowrocław salt dome according to archival photographs of the “Solno” mine – an interpretation of local sedimentation conditions in the central part of the Polish Zechstein Basin
Geologia 37/2 (2011), 283-292  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (529kB)

Aleksander ZAWISZA

KPMG W POLSCE W PERSPEKTYWIE ROKU 2015 ORAZ 2020
Demand on capacity on natural gas in salt caverns to the year 2015 and 2020
Geologia 37/2 (2011), 293-306  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (87kB)

Janusz KOŁODZIEJSKI

WIELKOŚĆ PRODUKCJI I IMPORTU SOLI KAMIENNEJ W POLSCE W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT (2005–2009)
Volume of rock salt production and salt import to Poland during the last five years (2005–2009)
Geologia 37/2 (2011), 307-311  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (345kB)

Barbara TOMASZEWSKA & Grażyna HOŁOJUCH

PILOTOWA INSTALACJA ODSALANIA WÓD GEOTERMALNYCH W POLSCE
The pilot of geothermal water desalination installation in Poland
Geologia 37/2 (2011), 313-322  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (152kB)

Kazimierz URBAŃCZYK

„SALARY AMERYKI POŁUDNIOWEJ” – SPRAWOZDANIE Z WYPRAWY NAUKOWEJ PSGS
“Salars of South America” – report of PSMA scientific expedition
Geologia 37/2 (2011), 323-334  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,2MB)

Kazimierz URBAŃCZYK

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI ŁUGOWNICZEJ SMRI W LIPSKU, 3–6 PAŹDZIERNIKA 2010
Report of the SMRI Conference in Lipsk (3–6 September 2010)
Geologia 37/2 (2011), 335-337   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (45kB)

Michael SCHRAMM & Jörg HAMMER

DR. OTTO BORNEMANN (1943–2010)
Geologia 37/2 (2011), 339-342  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (123kB)

Volodymyr KOVALEVYCH, Tadeusz PERYT & Andriy POBEREZHSKY

PROF. OLEH JOSYPOWYCZ PETRYCZENKO (1930–2010)
Geologia 37/2 (2011), 343-346  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (54kB)

Aleksander GARLICKI

PROF. DR ISRAEL ZAK (1927–2011) – WSPOMNIENIE
Memories of Prof. Dr. Israel Zak (1927–2011)
Geologia 37/2 (2011), 347-348  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (48kB)


„SZLAKI NOWEJ PRZYGODY” JUŻ WKRÓTCE W KOPALNI SOLI „WIELICZKA”
“Routes of new adventures” – soon in “Wieliczka” Salt Mine
Geologia 37/2 (2011), 349-350  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (92kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie