baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H

GEOMATICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING


Changes in the shape of the riverb Bed over a period of time at the base of the Vistula River before Cracow.

Agnieszka Bieda, Ryszard Hycner

Vol. 6, no. 1 (2012), s. 21-28

Full text: pdfPDF

Abstract:

Flowing waters, especially big rivers, influence their entire environment. Yet, for surveyors the most important are these changes caused by rivers, through changes in their beds, which can alternate cadastral data. The discussed problems result directly from both the damaging and constructive features of rivers and also from Water Law and other regulations which provide the fonundation for establishing grounds and building registers. This paper contains partly a comparison between former situation presented on archive maps and concerning sections of the Vistula River, west of Cracow and the contemporary situation. The purpose of this comparison is to draw the reader’s attention to the important problem of updating cadastral maps, made in surrounding of accumulative-erosion activity of river, is.

Wody płynące, w szczególności duże rzeki, oddziaływają na całe swoje otoczenie. Dla wykonawców geodezyjnych najważniejsze są jednak zmiany kształtu koryta rzek pociągające za sobą konieczność modyfikacji w katastrze nieruchomości. Poruszana problematyka wynika bezpośrednio z właściwości niszczących i konstruktywnych rzek oraz zapisów prawa wodnego i aktów normatywnych, na podstawie których tworzona jest ewidencja gruntów i budynków. Publikacja zawiera częściowe porównanie archiwalnych materiałów kartograficznych dotyczących odcinka Wisły na zachód od Krakowa z obecną sytuacją terenową i ma na celu zasygnalizowanie problemu, jakim jest zapewnienie aktualności map zakładanych i prowadzonych w obrębie akumulacyjno-erozyjnej działalności cieków wodnych.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2012.6.1.21