baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H

GEOMATICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING


Accuracy of land parcel area measurement.

Andrzej Kwinta

Vol. 6, no. 2 (2012), s. 71-83

Full text: pdfPDF

Abstract:

In connection with direct subsidies to agriculture in European Union, each year hundreds of thousands of measurements of crops and allotments are performed. Area measurements are performed directly on site using geodetic or aerial photogrammetry methods. It is widely used for the control of the hand (navigation) satellite receivers. The receiver has recorded a trace of movement along the land. This measurement method is quick and not expensive. Comparison of results of measurements made in this type of technology with the allowable tolerance of an area shows that the theoretically obtained accuracy is sufficient. In real measurements a main source of error is improper identification of crops borders which – in many cases – are ambiguous.

W Unii Europejskiej w związku z dopłatami bezpośrednimi do rolnictwa rocznie wykonuje się setki tysięcy bezpośrednich pomiarów powierzchni zasiewów i działek gruntowych. Pomiary powierzchni wykonuje się bezpośrednio w terenie metodami geodezyjnymi lub fotogrametrycznie na podstawie zdjęć lotniczych. Powszechnie do kontroli wykorzystuje się ręczne (nawigacyjne) odbiorniki satelitarne. W odbiorniku rejestruje się ślad przemieszczania się wzdłuż granic działki. Taka metoda pomiarowa jest szybka i nie droga. Porównanie wyników pomiarów wykonywanych tego typu technologią z dopuszczalna tolerancją są wystarczające. W rzeczywistych pomiarach głównym źródłem błędów jest niewłaściwa identyfikacja granic zasiewów, które w wielu przypadkach są niejednoznaczne.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2012.6.2.71