baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H

GEOMATICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING


Application of IBIS system to measuring and analysis of displacement on the example of bridge.

Tomasz Owerko, Edyta Puniach, Olga Kuras

Vol. 6, no. 4 (2012), s. 61-72

Full text: pdfPDF

Abstract:

This paper presents the issue of building structure measurements. The artide presents capabilities of ground-based interferometric radar IBIS in precise survey of bridge spans displacements. Of is shown by an example of complete survey and data processing of a railway bridge.

W pracy poruszono problem geodezyjnych pomiarów konstrukcji budowlanych. Artykuł prezentuje możliwości wykorzystania naziemnego radaru interferometrycznego IBIS do precyzyjnych pomiarów przemieszczeń przęseł mostów. Jako przykład zaprezentowano sposób opracowania danych pomiarowych pozyskanych w wyniku obserwacji mostu kolejowego.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2012.6.4.61