baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H

GEOMATICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING


The impact of selected factors on apartments market in Skarżysko-Kamienna.

Anna Barańska, Beata Śpiewak

Vol. 11, no. 3 (2017), pp. 5-15

Full text: pdfPDF

Abstract:

The main purposes of this article were to fi nd out which att ributes of apartments in the Polish town of Skarżysko-Kamienna had the greatest infl uence on their unit price between January 2014 and April 2015, which of them had similar participation in apartments price formation, and to check the stability of apartments prices during the analyzed period of time. By using statistical methods, potential price-making att ributes have been selected, and the stability of apartments prices on the local market has been checked.

W publikacji podjęto próbę określenia, które atrybuty lokali mieszkalnych na terenie Skarżyska-Kamiennej miały największy wpływ na ich cenę jednostkową w okresie od stycznia 2014 do kwietnia 2015 roku, jakie z cech miały podobny udział w kształtowaniu cen mieszkań oraz czy w badanym czasie ceny ulegały istotnej zmianie. Dzięki zastosowaniu metod statystycznych wyselekcjonowano atrybuty potencjalnie cenotwórcze oraz sprawdzono stabilność cen mieszkań na badanym rynku mieszkaniowym w analizowanym okresie.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2017.11.3.5