baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H

GEOMATICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING


Patchwork of land ownership as barrier to development of rural areas.

Przemysław Leń

Vol. 11, no. 3 (2017), pp. 85-96

Full text: pdfPDF

Abstract:

A patchwork of land ownership is one of the factors that exert negative influence on both the organization and level of agricultural production. Excessive land fragmentation decreases the intensity of agricultural practices and increases production costs, thus leading to a continuous reduction in income. Over the years, fields in many areas of Poland have been divided into smaller and smaller parcels, which has resulted in a faulty land ownership structure (along with a mass exodus of people to towns as well as abroad. This article presents a detailed study of the land ownership structure of fourteen villages situated in the commune of Bialaczów (district of the Opoczno and Łódź voivodeships). The aim of the article is to determine the intensification of the phenomenon of dispersion of farmland in the villages of the examined municipality using chessboard type tables.

Szachownica gruntów jest jednym z istotnych czynników wywierających ujemny wpływ zarówno na organizację, jak i poziom produkcji rolniczej. Nadmierne rozproszenie gruntów zmniejsza intensywność prac oraz zwiększa koszty produkcji rolniczej, co z kolei powoduje, że uzyskiwane dochody są coraz niższe. Przestrzenne układy gruntów indywidualnych wsiach na przestrzeni wieków ulegały ciągłym podziałom, z kolei duża migracja ludzi doprowadziło do powstania wadliwej zewnętrznej szachownicy gruntów. W artykule szczegółowo przeanalizowano układy przestrzenne gruntów indywidualnych w czternastu wsiach gminy Białaczów, położonej w powiecie opoczyńskim, w województwie łódzkim. Celem artykułu jest określenie nasilenia zjawiska rozproszenia gruntów gospodarstw rolnych we wsiach badanej gminy przy zastosowaniu tablic typu szachownicowego.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2017.11.3.85