baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H

GEOMATICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING


Test of GNSS online service PPP kinematic solutions.

Kamil Maciuk, Bogdan Skorupa

Vol. 11, no. 3 (2017), pp. 97-105

Full text: pdfPDF

Abstract:

GNSSs are widely used in engineering solutions that demand high accuracy. In areas requiring decimeter precision, Internet online post-processing services are a potential tool for developing GNSS observations. These services have been contributed by a number of organizations, providing users simple, unlimited, and (above all) free access. As a result, online services could be an alternative to complex and expensive commercial programs. Authors analyzed free public online GNSS services for post-processing kinematic 5-second observations in PPP mode with accuracy estimation.

Systemy GNSS znajdują obecnie szerokie zastosowanie w rozwiązaniach inżynierskich wykorzystujących techniki geodezyjne. W dziedzinach wymagających dokładności decymetrowych bądź centymetrowych potencjalnym narzędziem do opracowania pomiarów satelitarnych mogą być internetowe serwisy post-processingu GNSS. Rozwiązania tego typu udostępniane są przez szereg organizacji, zapewniając użytkownikom prosty, nielimitowany i przede wszystkim bezpłatny dostęp do oferowanych usług obliczeniowych. Serwisy te stanowią tym samym alternatywne rozwiązanie względem skomplikowanych i kosztownych programów komercyjnych. Autorzy przeanalizowali ogólnodostępne, darmowe serwisy online do post-processingu obserwacji GNSS umożliwiające 5-sekundowe rozwiązania kinematyczne w trybie PPP oraz przedstawili oszacowanie dokładności tego typu opracowań.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2017.11.3.97