AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

AGH JOURNAL OF MINING AND GEOENGINEERING

 

Rok 29/1 (2005)

Spis treści
Streszczenia
Summaries
Informacje dla autorów
Style sheet

Marian Branny

Numeryczna symulacja procesu wentylacji w wyrobiskach ślepych
Górnictwo i Geoinżynieria 29/1 (2005), 9-20   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (186kB)

Krzysztof Filek, Waldemar Franczuk, Piotr Łuska, Bernard Nowak, Janusz Roszkowski

Chłodzenie powietrza małogabarytowymi wodnymi chłodnicami ścianowymi
Górnictwo i Geoinżynieria 29/1 (2005), 21-38  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (383kB)

Krzysztof Filek, Władysław Mikołajczyk

Wymiana ciepła między powietrzem a zimną wodą w rurociągu zabudowanym w ślepym wyrobisku
 Górnictwo i Geoinżynieria 29/1 (2005), 39-50  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (147kB)

Nikodem Szlązak, Justyna Szlązak

Możliwości redukcji tlenków azotu z gazów spalinowych maszyn górniczych
Górnictwo i Geoinżynieria 29/1 (2005), 51-62   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (145kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2018 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie