AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

AGH JOURNAL OF MINING AND GEOENGINEERING

 

Rok 29/2 (2005)

Spis treści
Streszczenia
Summaries
Informacje dla autorów
Style sheet

Wiesław Chyłek

AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA GÓROTWORU PODCZAS PROWADZENIA EKSPLOATACJI POKŁADÓW TĄPIĄCYCH W KWK "WESOŁA"
Górnictwo i Geoinżynieria 29/2 (2005), 9-31     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1122kB)

Krzysztof Filek, Piotr Łuska, Bernard Nowak

WYKORZYSTANIE CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH R507 I R404A W GÓRNICZEJ CHŁODZIARCE POWIETRZA
Górnictwo i Geoinżynieria 29/2 (2005), 33-44   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (144kB)

Judyta Hawrysz

WYBRANE ASPEKTY PROJEKTU DYREKTYWY DOTYCZĄCEJ GOSPODAROWANIA ODPADAMI GÓRNICZYMI
 Górnictwo i Geoinżynieria 29/2 (2005), 45-53  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (953kB)

Jolanta Marciniak-Kowalska, Diana Piękoś

BADANIA NAD MOŻLIWOŚCIĄ WYKORZYSTANIA ŚCIEKOWYCH OSADÓW KOMUNALNYCH DO NAWOŻENIA I REKULTYWACJI GLEB
Górnictwo i Geoinżynieria 29/2 (2005), 55-63   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (349kB)

Władysław Mikołajczyk, Krzysztof Filek

ZASTOSOWANIE RÓWNANIA BILANSU DO WYBRANYCH ZJAWISK FIZYCZNYCH ZACHODZĄCYCH W WYROBISKACH GÓRNICZYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 29/2 (2005), 65-74   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (178kB)

Ryszard Snopkowski

FUNKCJE ZMIENNYCH LOSOWYCH – MOŻLIWOŚCI REDUKCJI MODELI STOCHASTYCZNYCH. CZĘŚĆ I
Górnictwo i Geoinżynieria 29/2 (2005), 75-86   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (216kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2018 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie