AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

AGH JOURNAL OF MINING AND GEOENGINEERINGRok 30/1 (2006)

Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries

Sławomir Badura, Dariusz Bańdo, Katarzyna Migacz

ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA MES SPĄGNICY OBUDOWY ZMECHANIZOWANEJ „GLINIK 15/32 POZ”
Górnictwo i Geoinżynieria 30/1 (2006), 9-14     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (767kB)

Krzysztof Filek, Piotr Łuska, Bernard Nowak

ZMIANA PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH POWIETRZA W PAROWNIKU CHŁODZIARKI GÓRNICZEJ Z CZYNNIKIEM R407C
Górnictwo i Geoinżynieria 30/1 (2006), 15-24   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (427kB)

Stanisław Nawrat, Zbigniew Kuczera, Sebastian Napieraj

WPŁYW DRENAŻU NA EFEKTYWNOŚĆ ODMETANOWANIA W KOPALNI WĘGLA
 Górnictwo i Geoinżynieria 30/1 (2006), 25-36  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (447kB)

Maciej Pawlikowski

INVESTIGATION OF ROCKS PRESENT UNDER AND OVER HATSHEPSUT TEMPLE — DEIR EL BAHARI — UPPER EGYPT
Górnictwo i Geoinżynieria 30/1 (2006), 37-44   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (578kB)

Nikodem Szlązak, Marek Borowski

BADANIA WYDZIELANIA METANU DO WYROBISK CHODNIKOWYCH DRĄŻONYCH KOMBAJNAMI W POKŁADACH WĘGLA
Górnictwo i Geoinżynieria 30/1 (2006), 45-56   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (782kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2018 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie