AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKATom 10/2 (2005)

Spis treści
Streszczenia
Summaries
Informacje dla autorów

Marian Mazur, Robert Oleniacz, Marek Bogacki, Przemysław Szczygłowski

Emisja zanieczyszczen z procesu grafityzacji elektrod węglowych w piecach LWG (Castnera).
Część 1. Wybrane substancje gazowe
Inżynieria Środowiska 10 (2005), 149-160  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (154kB)

Edeltrauda Helios-Rybicka, Magdalena Kuźniakowska, Agnieszka Gruszecka

Zanieczyszczenie chromem Jeziora Rożnowskiego
Inżynieria Środowiska 10 (2005), 161-174  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (445kB)

Dorota Przewoźnik, Katarzyna Grzesik

System gospodarowania olejami odpadowymi na terenie województwa podkarpackiego
 Inżynieria Środowiska 10 (2005), 175-184  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (160kB)

Stanisław Kowalik, Jerzy Wójcik

Symptomy rozwoju procesu glebotwórczego pod młodymi zalesieniami rekultywacyjnymi na spągu wyrobiska Kopalni Piasku "Szczakowa"
Inżynieria Środowiska 10 (2005), 185-194   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (95kB)

Przemysław Szczygłowski, Marian Mazur

Zastosowanie modelu Calmet/Calpuff do obliczeń poziomu stężeń zanieczyszczeń pochodzących z wysokich emitorów punktowych
Inżynieria Środowiska 10 (2005), 195-205   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (223kB)

Natalia Florencka, Maria Chmiel

Wpływ zanieczyszczenia gleby różnymi związkami rtęci na aktywnoość mikrobiologiczną gleby
Inżynieria Środowiska 10 (2005), 207-212   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (106kB)

Marcin Chodak

Zastosowanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIR) do oznaczania zawartości C, N, S, P i kationów metali w materii organicznej gleb leśnych
Inżynieria Środowiska 10 (2005), 213-222   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (128kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie