baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H

AGH JOURNAL OF MINING AND GEOENGINEERING


The results of the research on physical and mechanical properties of rock analogues and moon soils.

Malwina Kolano, Jakub Mazurek

Vol. 37, no. 1 (2013), s. 35-48, [1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

The article concerns the testing of the physical-mechanical properties of rock analogues and moon soils. The materials tested are mainly: loose material (JSC 1A, Chenobi, AKG2010, Phobos) and firm highly-porous (Foam), as well as firm slightly-porous material (material analogue of Phobos moons). In this article the results of volumetric density/bulk density determination, and the determination of porosity, coefficient of consolidation and compressive and shear strength tests are looked at. The tests were done within the international project entitled Instrument "CHOMIK" ("HAMSTER") of Phobos Sample Return Mission, conducted by Space Investigation Center, Polish Academy of Science.

Artykuł poświęcony jest badaniom właściwości fizyczno-mechanicznych analogów skał i gruntów księżycowych. Przebadanymi materiałami były głównie: materiał sypki (JSC 1A, Chenobi, AKG2010, Phobos) oraz materiał zwięzły mocno porowaty (Foam), jak również materiał zwięzły o niewielkiej porowatości (analog materiału księżyca Fobos). W artykule zamieszczono wyniki oznaczeń gęstości objętościowej/gęstości nasypowej, porowatości, współczynnika konsolidacji oraz wytrzymałości na ściskanie i na ścinanie. Badania zostały wykonane w ramach projektu międzynarodowego pt. Instrument „CHOMIK" misji Phobos Sample Return, realizowanego przez Centrum Badań Kosmicznych PAN.

DOI: dx.doi.org/10.7494/mining.2013.37.1.35