baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H

AGH JOURNAL OF MINING AND GEOENGINEERING


Comparison of energetic efficiency of stationary and mobile systems on the example of mineral aggregates production in Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A..

Tomasz Gawenda, Dariusz Foszcz, Konrad Głuc

Vol. 37, no. 2 (2013), s. 25-40, [1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

This paper is an evaluation of the energy efficiency of stationary and mobile technological systems located at Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. /Jaźwica and Laskowa. The main factors influencing energy efficiency evaluation were defined and then accepted for the purpose of making comparisons, due to the fact that any detailed comparisons of mobile and stationary systems in practice is very difficult. Conducting such comparisons requires an accurate collection of detailed data over a long period of time. The main issues are production output, energy consumption, oil consumption and other criteria connected with costs. On the basis of these factors, an efficiency evaluation of compared systems and devices was carried out and discussed. The results and conclusions obtained will prove useful when selecting devices and designing systems aimed at minimizing costs by applying efficient technological solutions.

W artykule dokonano oceny efektywności energetycznej pracy układów stacjonarnych i mobilnych. Analizę przeprowadzono dla układów technologicznych dwóch kopalń Kieleckich Kopalń Surowców Mineralnych S.A. — Jaźwica i Laskowa. Zdefiniowano i przyjęto dla potrzeb analizy porównawczej odpowiedni wskaźnik oceny efektywności energetycznej, z uwagi na fakt że dokonanie dokładnego porównania układów mobilnych i stacjonarnych w praktyce jest bardzo trudne. Przeprowadzenie takiego porównania wymaga rzetelnego zbierania przez odpowiedni okres czasu szczegółowych informacji na temat pracy układu technologicznego w danym zakładzie, dotyczących przerobu, zużycia energii elektrycznej czy oleju napędowego oraz innych czynników związanych z kosztami. Na podstawie określonych wskaźników dokonano zestawienia oceny efektywności technologicznej porównywanych układów i urządzeń oraz je omówiono. Uzyskane wyniki i wyciągnięte na podstawie analizy wnioski mogą być pomocne w zagadnieniach doboru urządzeń i projektowaniu układów rozdrabniania w celu zapewnienia minimalizacji kosztów przy odpowiednim poziomie efektywności technologicznej.

DOI: dx.doi.org/10.7494/mining.2013.37.2.25