AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

DRILLING, OIL, GAS

 

Tom 28/3 (2011)

Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries
Informacje dla autorów

Mirosław Rzyczniak

EKWIWALENTNE I ZASTĘPCZE ŚREDNICE ZEWNĘTRZNE OBCIĄŻNIKÓW SPIRALNYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 499-505   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (252kB)

Mariusz Łaciak

TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZŁADUNKOWYCH LNG
Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 507-520   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (176kB)

Jerzy Stopa, Paweł Wojnarowski, Paweł Pyrzak

WYKORZYSTANIE MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO DO PROGNOZOWANIA EFEKTYWNOŚCI EKSPLOATACJI ZŁÓŻ CIĘŻKIEJ ROPY METODĄ CYKLICZNEGO ZATŁACZANIA PARY
Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 521-531   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (1,7MB)

Jerzy Stopa, Paweł Wojnarowski, Piotr Kosowski, Paweł Pyrzak

UWARUNKOWANIA TECHNICZNE I EKONOMICZNE SEKWESTRACJI C02 W ZŁOŻU ROPY NAFTOWEJ
Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 533-541   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (494kB)

Maciej Kaliski, Zdzisław Jedynak, Piotr Janusz, Adam Szurlej

POLSKIE ZASOBY ENERGETYCZNE - SZANSA CZY ZAGROŻENIE?
Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 543-554   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (114kB)

Tomasz Śliwa, Andrzej Gonet

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI WYMIANY CIEPŁA W WYMIENNIKACH OTWOROWYCH O RÓŻNEJ KONSTRUKCJI
Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 555-570   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (647kB)

Tomasz Śliwa, Mirosław Sowa, Stanisław Stryczek, Andrzej Gonet, Albert Złotkowski, Aneta Sapińska-Śliwa, Dariusz Knez

BADANIA STWARDNIAŁYCH ZACZYNÓW CEMENTOWYCH Z DODATKIEM GRAFITU
Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 571-585   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,4MB)

Tomasz Śliwa, Andrzej Gonet, Grzegorz Skowroński

NAJWIĘKSZA W POLSCE INSTALACJA GRZEWCZO-CHŁODNICZA BAZUJĄCA NA OTWOROWYCH WYMIENNIKACH CIEPŁA
 Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 587-597   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,9MB)

Marcin Kremieniewski, Stanisław Stryczek

ZACZYNY CEMENTOWE ODPORNE NA ZJAWISKO MIGRACJI GAZU
 Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 599-616   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,6MB)

Stanisław Dubiel

ZASTOSOWANIE RUROWYCH PRÓBNIKÓW ZŁOŻA FIRMY HALLIBURTON TYPU FUL-FLO W POSZUKIWANIACH NAFTOWYCH
 Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 617-628   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (209kB)

Maciej Stec, Andrzej Goc, Patrycja Wojtasiak, Zbigniew Obuch

PRZYGOTOWANIE I ZASTOSOWANIE PŁUCZKI NA OSNOWIE MRÓWCZANU POTASU NA PRZYKŁADZIE OTWORU K-88
Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 629-638   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (786kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie