AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

WIERTNICTWO NAFTA GAZ

 

Tom 25/1 (2008)

Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries
Informacje dla autorów

Stanisław Dubiel

PROCEDURY OPRÓBOWANIA ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ PRÓBNIKAMI RUROWYMI W PROCESIE ICH DOWIERCANIA
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 13-26   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (294kB)

Zbigniew Fąfara

ANALIZA ZMIENNOŚCI PRĘDKOŚCI FILTRACJI WĘGLOWODORÓW W GRUNCIE METODĄ ANOVA
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 27-36   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf    (91kB)

Jan Macuda, Łukasz Łukańko

POMIARY HAŁASU ŚRODOWISKOWEGO W PRZEMYŚLE NAFTOWYM I GAZOWNICZYM
 Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 37-42   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (123kB)

Stanisław Rychlicki, Jerzy Stopa, Paweł Wojnarowski

MOŻLIWOŚCI REWITALIZACJI ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 43-51   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (196kB)

Kazimierz Twardowski, Jacek Traple

O KOMPAKCJI UTWORÓW GEOLOGICZNYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 53-62   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (193kB)

Kazimierz Twardowski, Jacek Traple

PRZEPŁYWY EMULSJI WODNO-ROPNYCH W OŚRODKACH POROWATYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 63-72   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf    (98kB)

Andrew K. Wojtanowicz, Juan Hernandez

UN-RECOVERED OIL BY VERTICAL WELLS WITH WATER CONING – ASSESSMENT, PREDICTION AND REMEDIATION
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 73-82   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (229kB)

Sławomir Wysocki, Tomasz Śliwa

ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA RUR Z WŁÓKIEN SZKLANYCH W ODWIERTACH EKSPLOATACYJNYCH Z DOPŁYWEM SIARKOWODORU
 Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 83-89   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (189kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2015 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie