baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Reconfigurable Integrated Production Control System of industrial processes on QNX Neutrino platform.

Jacek Augustyn, Maciej Klemiato, Jan T. Duda

Vol. 17, no. 2 (2013), s. 163-172

Full text: pdfPDF

Abstract:

This paper presents the structure and implementation of the Integrated Reconfigurable Production Control System. The solution offers monitoring, control and supervision of manufacturing systems equipped with Enterprise Resource Planning (ERP) and Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) systems. The article proposes the architecture and the main principles of such a system, as well as its substantive tasks. QNX Neutrino system was chosen for a development platform as it provides real-time operations for control loops. The proposed project is intended for continuous industrial production systems.

W artykule przedstawiono koncepcję budowy i realizację zintegrowanego rekonfigurowalnego systemu sterowania produkcją jako narzędzia informatycznego do monitorowania, kontroli, nadzoru i sterowania procesami wytwórczymi w środowiskach produkcyjnych przedsiębiorstw posiadających już wdrożone systemy PLC/SCADA oraz ERP. Artykuł prezentuje architekturę i główne założenia projektowe takiego systemu, jak również główne zadania merytoryczne przez niego realizowane. Jako platformę programistyczną wykorzystano system czasu rzeczywistego QNX Neutrino, ze względu na konieczność utrzymania reżimów czasowych pętli sterujących. System przeznaczony jest do zastosowań w ciągłych procesach produkcyjnych, takich jak: przemysł chemiczny, rafineryjny, szklarski itp.

DOI: dx.doi.org/10.7494/automat.2013.17.2.163