baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Selection of databases for real estate information systems.

Ewa Dudek-Dyduch, Krzysztof Rączka

Vol. 17, no. 2 (2013), s. 173-186

Full text: pdfPDF

Abstract:

The objective of the article is to scrutinise the types of databases and to choose the most appropriate one for property markets computing systems. The problems of the property markets analysis and valuation were characterised and the types of systems that should be created were presented as well. Two types of systems emphasized in the article should be a part of property market's analysis computing systems. These are: a system of monitoring and analyzing the overall situation in the real estate market (M-A System), an expert system that is designed for the local market analysis and valuation of real estate in the local market (REE System - Real Estate Expert System). The problem is presented at the databases point of view. The characteristics of various types of databases were described taking into account their usefulness and it was decided which of them has the broadest range of application. Analysis has covered: relational databases, object-oriented databases, object-relational databases and a NoSQL databases. For M-A system, a NoSQL type of database was proposed, whereas for the REE system object-relational database or object database.

Celem artykułu jest przeanalizowanie rodzajów baz danych i wybranie najbardziej odpowiedniego dla systemów informatycznych rynku nieruchomości (systemami REM). Scharakteryzowano problematykę analizy rynku nieruchomości i wyceny oraz przedstawiono rodzaje systemów, które powinny być utworzone. Wyróżniono dwa główne typy systemów, które powinny wchodzić w skład systemów informatycznych rynku nieruchomości są to system monitorująco-analizujący globalną sytuację na rynku nieruchomości (System M-A) oraz system ekspertowy, który będzie przeznaczony do analizy rynku lokalnego i wyceny nieruchomości na rynku lokalnym (System REE). Przedstawiono problematykę z punktu widzenia baz danych. Opisano charakterystykę różnych rodzajów baz danych pod kątem przydatności oraz zdecydowano, które rodzaje znajdują największe zastosowanie. Analizą zostały objęte: relacyjne bazy danych, obiektowe bazy danych, obiektowo-relacyjne bazy danych oraz bazy typu NoSQL. Dla systemu M-A zaproponowano bazę typu NoSQL, natomiast dla systemu REE bazy obiektowo-relacyjne lub obiektowe.

DOI: dx.doi.org/10.7494/automat.2013.17.2.173