baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Application of Android OS as real-time control platform.

Krzysztof Kołek

Vol. 17, no. 2 (2013), s. 197-206

Full text: pdfPDF

Abstract:

This paper presents an application of an Android device to control a laboratory Antilock Breaking System (ABS). The controllers to avoid the locking of the wheel are considered. The architecture of Android OS is given. The discussion is focused on the features of the Android helpful to build real-time control systems. The mobile phone acts as a controller performing the control algorithm of avoiding the locks of the wheel. The controller application is implemented in Java which is the basic Android development language. The controller uses only standard system functions without the use of real-time extensions. The results of the experiments show punctuality of control task running on Android. Also, the braking experiments are given. The conclusions include comments on the applicability of Android devices as a platform for real-time control.

W pracy przedstawiono zastosowanie urządzenia z systemem Android do sterowania laboratoryjnym modelem hamulca pracującego w trybie unikania zakleszczeń ABS (Antilock Breaking System). Przedstawiona została architektura systemu Android. Omówione zostały funkcje z bazowego systemu Android pomocne w budowie systemu sterowania czasu rzeczywistego. Przedstawiony zastał laboratoryjny model ABS w konfiguracji z telefonem komórkowym pełniącym rolę sterownika realizującego algorytm sterowania z unikaniem zakleszczeń. Aplikacja sterownika zaimplementowana została w języku Java będącym podstawową platformą rozwojową w systemie Android. Sterownik wykorzystywał wyłącznie standardowe funkcje systemu, bez wykorzystywania rozszerzeń czasu rzeczywistego. Zaprezentowane zostały wyniki eksperymentów obrazujące punktualność realizacji zadań czasowych w systemie Android oraz eksperymenty hamowania laboratoryjnego modelu ABS. Kończące pracę wnioski zawierają uwagi dotyczące stosowalności urządzeń z systemem Android jako platformy sterowania w czasie rzeczywistym.

DOI: dx.doi.org/10.7494/automat.2013.17.2.197