baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


An architecture of execution environment for context-aware applications running in intelligent space.

Sławomir Nasiadka, Henryk Krawczyk

Vol. 17, no. 2 (2013), s. 207-217

Full text: pdfPDF

Abstract:

Context-aware applications running in intelligent spaces are one of the most dynamically developed group of applications. Their model called CAA (Context-Aware Applications) on the one hand allows to express their interactivity with regard to cooperation with an intelligent space and their users. On the other hand it shows their iterative nature that allows to analyze context-aware part of the application according to iterative algorithms. Applications defined in that way can be executed directly be the intelligent space. However, to do that the space needs to be enhanced with a special engine delivering particular mechanisms. The article describes such engine called Parallel CAA, its architecture and implementation. The implementation creates a CAA execution environment.

Aplikacje kontekstowe działające w przestrzeniach inteligentnych są dynamicznie rozwijającą się grupą aplikacji. Ich model -IAI (Interaktywna Aplikacja Kontekstowa; ang. CAA) z jednej strony pozwala wyrazić ich interaktywność w odniesieniu do współdziałania z przestrzenią inteligentną i jej użytkownikami. Z drugiej strony obrazuje on iteracyjny charakter ich wykonywania, umożliwiający rozpatrywanie kontekstowej części aplikacji (tzn. działania dotyczącego dostosowywania do sytuacji w przestrzeni) w kategoriach algorytmów iteracyjnych. Aplikacje zdefiniowane w przy wykorzystaniu modelu IAI mogą być wykonywane bezpośrednio przez przestrzeń inteligentną. Jednakże w tym celu konieczne jest umieszczenie w niej specjalnego silnika dostarczającego określonych mechanizmów. Artykuł opisuje wynikającą z modelu IAI maszynę Parallel IAI (ang. Parallel CAA) będącą podstawą do utworzenia takiego silnika, wynikającą z niego właściwą architekturę oraz jej implementację, stanowiącą środowisko wykonywania aplikacji IAI.

DOI: dx.doi.org/10.7494/automat.2013.17.2.207