baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Control of delivery of water capsule for the explosive generation of water spray.

Grzegorz Śmigielski, Damian Lewandowski, Roman Dygdala

Vol. 17, no. 2 (2013), s. 253-262

Full text: pdfPDF

Abstract:

This article presents the structure of the system which makes possible the release of a water capsule from the helicopter and the detonation of water situated inside the capsule at the defined height over the target (the place of fire) in order to cover the land of a adequate area with the produced aerosol. The moment of the release and detonation is defined on the basis of the current velocity of a flight and the position of the capsule.

Artykuł prezentuje budowę systemu, który umożliwia automatyczne uwolnienie ze śmigłowca kapsuły wodnej i zdetonowanie ładunku umieszczonego wewnątrz niej na określonej wysokości nad celem (miejscem pożaru) tak, aby wytworzony aerozol pokrył teren o wymaganej powierzchni. Moment uwolnienia, a także detonacji jest określany na podstawie aktualnej prędkości lotu oraz pozycji kapsuły.

DOI: dx.doi.org/10.7494/automat.2013.17.2.253