baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Rapid design and development of control applications for electrical engineering.

Igor Wojnicki, Michał Rad

Vol. 17, no. 2 (2013), s. 263-270

Full text: pdfPDF

Abstract:

This paper presents a control application programming concept based on attributive logic and context-based reasoning. General features and benefits, comparied with other contemporary approaches, are given. The proposed solution is targeted at electric machine tests and diagnostics. An illustrative example of programming an induction motor no-load test which compares the proposed solution with a Matlab-based application is also given.

Artykuł prezentuje koncepcję programowania aplikacji kontrolno-pomiarowych opartą na logice atrybutowej i wnioskowaniu kontekstowym. Przedstawione są ogólne zasady proponowanego podejścia i osiągane korzyści w stosunku do używanych obecnie metod. Przykładem, na którym omówiono sposób tego rodzaju programowania są aplikacje kontrolno-pomiarowe tworzone z myślą o próbach i diagnostyce maszyn elektrycznych. Zamieszczono przykład zaimplementowanej procedury pomiarowej: próby biegu jałowego maszyny indukcyjnej.

DOI: dx.doi.org/10.7494/automat.2013.17.2.263