baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Analytic method grafpol TM of synthesing sequential control systems.

Sergiusz Ciskowski, Tadeusz Mikulczyński, Zdzisław Samsonowicz, Rafał Więcławek

Vol. 18, no. 2 (2014), s. 51-69

Full text: pdfPDF

Abstract:

This paper presents the Grafpol TM method and principles of synthesising sequential control algorithms by this method, as well as examples of applying this method for modelling processes and programming PLC controllers.

W pracy przedstawiono metodę Grafpol TM oraz zasady jej stosowania do syntezy sekwencyjnych układów sterowania jak również przykłady zastosowania tej metody do modelowania algorytmów procesu i programowania sterowników PLC.

DOI: dx.doi.org/10.7494/automat.2014.18.2.51