baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


A Comparison between Integer Order and Non-integer Order Controllers Applied to a Water Levelling System.

Bartosz Kania, Tomasz Dziwiński, Waldemar Bauer, Marta Zagórowska, Jerzy Baranowski

Vol. 18, no. 2 (2014), s. 71-82

Full text: pdfPDF

Abstract:

The purpose of this paper is to compare responses of two systems with two types of controllers: integer order PI controller and non-integer order PIλ controller (FOPI). Comparison is made on the grounds of time domain responses of waters level in tank. In order to design both of the controllers, numerical model is established and described. Synthesis method with use of simulated annealing optimisation method is developed for each controller. In order to do a correct comparison, the two control systems have the same designing parameters. Matlab/Simulink environment and numerical model are used to do the computing. Numerically designed controllers are verified experimentally with tank system. The obtained results show that using non-integer order PIλ controller instead of a ”traditional” PI controller in simple integrating systems is useless.

W artykule porównano odpowiedzi układów z dwoma regulatorami: typu PI oraz typu PI niecałkowitego rzędu. W celu syntezy regulatorów, stworzono i opisano model numeryczny, a następnie wykorzystano metodę symulowanego wyżarzania do znalezienia optymalnych parametrów. Tak zaprojektowane regulatory zostały przetestowane na rzeczywistym zbiorniku. W rezultacie okazało się, że zastosowanie regulatora niecałkowitoliczbowego rzędu do układu całkującego nie jest konieczne. Obliczenia były prowadzone w środowisko Matlab/Simulink.

DOI: dx.doi.org/10.7494/automat.2014.18.2.71