baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


The use of EMG signal in human-machine interface.

Dawid Winiarski

Vol. 19, no. 2 (2015), s. 47-61

Full text: pdfPDF

Abstract:

In this paper, the analysis and processing algorithms of EMG signals have been presented. The main purpose of the research was to verify the usefulness of EMG signals in controlling a bionic prosthesis or exoskeleton. The physiological nature of the EMG signal has been introduced. An original measurement system has been presented. Analysis of the time and frequency domains of the signal has been conducted to extract vital information that the signal carries. Methods of using the EMG signal as a control signal for devices that operate in a human-machine interface have been proposed. The result shows that a processed EMG signal can be used as a basis for a simple control system.

W artykule przedstawiono analizę oraz propozycję algorytmów przetwarzania sygnału EMG. Głównym celem badań było sprawdzenie przydatności tego sygnału dla sterowania bioniczną protezą lub egzoszkieletem. W pracy został przedstawiony fizjolo- giczny charakter sygnału EMG. Przedstawiono autorski system pomiarowy. Przeprowadzono analizę sygnału w dziedzinie czasu i częstotliwości, aby wyodrębnić informacje, które niesie sygnał EMG. Zaproponowano sposoby wykorzystania sygnału EMG jako sygnał sterujący dla urządzeń, które działają w interfejsie człowiek-maszyna. Wyniki pokazują, że przetworzony sygnał EMG mogą być wykorzystywane jako podstawa dla prostego układu sterowania.

DOI: dx.doi.org/10.7494/automat.2015.19.2.47