baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Taras Wodny Gór Wschodnich - najstarszy wyciek w Kopalni Soli "Wieliczka".

Kajetan d’Obyrn, Jadwiga Stecka

Vol. 38, no. 1 (2012), s. 35-49

Full text: pdfPDF

Abstract:

Inflows WI-36 and WI-37 occurring in the excavation Taras Wodny Gór Wschodnich are the oldest accessible and controlled inflows into the Wieliczka Salt Mine. Due to low NaCl content as well as their location these inflows are considered as the most significant ones - their extremities have violated the northern border of the deposit, exposing at the same time the Chodenice beds, which have contributed to all water catastrophes in the mine so far. History of current inflows WI-36 and WI-37 dates back to 1620. The volume of the inflow, the analysis of the chemical and isotopic composition of the inflowing brine indicates the existence of various water-bearing system supplying these inflows and also different routes of water flow.

Wycieki WI-36 i WI-37 występujące w wyrobisku Taras Wodny Gór Wschodnich są najstarszymi z dostępnych i kontrolowanych wycieków w Kopalni Soli "Wieliczka". Należą też do grupy najważniejszych wycieków z uwagi na bardzo niską zawartość NaCl w dopływającej wodzie, jak również na ich lokalizację - ich końcówki naruszyły północną granicę złoża, odsłaniając utwory należące do warstw chodenickich, z którymi związane były wszystkie dotychczasowe katastrofy wodne w kopalni. Historia obecnych wycieków WI-36 i WI-37 sięga 1620 roku. Wielkość dopływu, analiza składu chemicznego i izotopowego dopływającej solanki wskazuje na różne systemy wodonośne zasilające te wycieki, jak również różne drogi przepływu wód.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geol.2012.38.1.35