baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


The estimation of re-exploitation possibilities of part of reserves left in exploitation field number 2 in the "Kłodawa" Salt Mine on the example of the chamber KS-21/600.

Wacław Andrusikiewicz, Katarzyna Poborska-Młynarska

Vol. 38, no. 1 (2012), s. 69-82

Full text: pdfPDF

Abstract:

In the article the actions are presented, which were undertaken to restart the exploitation in chamber KS-21 on working level 600 in the "Kłodawa" Salt Mine. The chamber had not been extracted during the exploitation of working level 600 because of the fact that the heading was the way of haulage of excavated material from the so called "part A" of the chamber. The re-exploitation in that place requires getting a deviation from the operative rigour in connection with driving the heading in the salt diapir. In order to attain that, many activities were done to confirm the hypothesis that reexploitation does not threaten the stability of field number 2.

W artykule przedstawiono podjęte działania poprzedzające wznowienie eksploatacji w komorze KS-21 na poz. 600 w Kopalni Soli "Kłodawa". Komora ta nie została wybrana w trakcie eksploatacji poz. 600 z uwagi na fakt, że chodnik komorowy stanowił drogę odstawy urobku z tzw. "części A" komory. Wznowienie eksploatacji w tym miejscu wymaga uzyskania odstępstwa od obowiązujących rygorów w związku z prowadzoną eksploatacją w wysadzie solnym. W związku z tym przeprowadzono szereg czynności, których celem było potwierdzenie hipotezy, że podjęcie eksploatacji nie stanowi zagrożenia dla stateczności pola nr 2.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geol.2012.38.1.69