baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Geology, geochemistry and petrological characteristics of potash salt units from PZ2 and PZ3 Zechstein (Late Permian) cycles in Poland.

Grzegorz Czapowski, Hanna Tomassi-Morawiec, Tomasz Toboła, Joanna Tadych

Vol. 38, no. 2 (2012), s. 153-188

Full text: pdfPDF

Abstract:

Analysis of archive and published geological, geochemical and petrological data on composition of potash-bearing units (Older Potash [K2] and Younger Potash [K3]) of the Polish Zechstein (Late Permian) sections (mainly sampled profiles form three salt diapirs located in central Poland: Góra, Kłodawa, Mogilno, and additionally for petrology from Inowrocław diapir as well as some data from the stratiform potash occurrences in the Foresudetic area in SW Poland) enabled to define content intervals and data statistic of main chemical components of both potash units as well as a type and content of determined evaporate minerals composed them.

Praca jest próbą syntetycznego przedstawienia charakterystyki wykształcenia, geochemii, składu mineralnego i petrograficznego późnopermskich (cechsztyńskich) utworów potasonośnych, budujących dwa wydzielenia litostratygraficzne - starszą (K2) i młodszą (K3) sól potasową. Charakterystykę oparto na analizie archiwalnych i publikowanych danych, odnoszących się głównie do profili z trzech wysadów solnych z obszaru centralnej Polski: Góra, Kłodawa i Mogilno, oraz w przypadku danych petrograficznych - również do wysadu Inowrocław. Ponadto wykorzystano dane dotyczące pokładowych wystąpień soli potasowo-magnezowych na obszarze przedsudeckim.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geol.2012.38.2.153