baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Złoża ewaporatowe Turcji - borany, siarczany, chlorki.

Katarzyna Poborska-Młynarska, Hanna Tomassi-Morawiec

Vol. 38, no. 2 (2012), s. 263-272

Full text: pdfPDF

Abstract:

In Turkey, salt lakes and lacustrine evaporite deposits are an important source of industrial minerals such as: borates, soda ash, sodium sulphates and salt (sodium chloride). In the Anatolian Plateau salt lakes differ in the chemical composition of body waters and evaporation conditions as well as tertiary lacustrine evaporitic deposits with its specific and often unique mineralogical composition. The review of conditions of evaporation and precipitation in salt lakes and lacustrine evaporite deposits geology and method of exploitation were the goals of the scientific expedition of Polish Salt Mining Association (PSMA) in Turkey which took place from 7th to 14th September 2011. The route lead through Anatolian Plateau to the salt lakes: Salda and Tuz, to the Kirka borates deposit and Cayirhan sodium sulphates deposit. During the expedition were visited also other places: Pamukkale - with hot springs and travertine precipitation, the marble deposits in the Iscehisar - Afyon region known since ancient times and Cappadocia vulcanic plateau with famous forms of weathering and erosion.

Słone jeziora oraz złoża ewaporatów jezior słonych w Turcji są ważnym źródłem chemicznych surowców mineralnych. Pozyskuje się z nich głównie: borany, węglany sodu, siarczany sodu oraz sól (chlorek sodu). Jeziora słone płaskowyżu anatolijskiego są zróżnicowane pod względem chemizmu wód i warunków ewaporacji. Również neogeńskie (trzeciorzędowe) złoża ewaporatów jezior słonych w tym regionie charakteryzują się specyficznym, często unikatowym składem mineralnym. Zapoznanie się z warunkami ewaporacji i sedymentacji w słonych jeziorach oraz z budową geologiczną i eksploatacją złóż ewaporacyjnych jezior słonych było celem geologiczno-górniczego seminarium Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego (PSGS), które odbyło się w Turcji w dniach od 7 do 14 września. Na trasie wyprawy znalazły się: słone jeziora Salda i Tuz, złoże i kopalnia boranów Kirka oraz złoże i kopalnia siarczanów sodu Cayirhan. Podczas seminarium odwiedzono również: miejscowość Pamukkale z gorącymi źródłami, z których krystalizują trawertyny, złoża znanych od czasów starożytnych marmurów w rejonie Iscehisar - Afyon oraz płaskowyż Kapadocji ze słynnymi formami erozji i wietrzenia.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geol.2012.38.2.263