baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Rynek pojemności magazynowych na ropę naftową i paliwa ciekłe w Polsce.

Aleksander Zawisza

Vol. 39, no. 3 (2013), s. 253-265

Full text: '.'pdfPDF

'; ?>

Abstract:

The year 2012 was the first year in the past 12 years when the demand for liquid fuels dropped. That resulted in a decrease of demand for mandatory reserve storage capacity. A rapid growth of the demand for crude oil and liquid fuel storage capacity in 2006-2008 was caused by the dynamic fuel market growth, extension of the period of mandatory reserve storage and harmonization of the Polish law with the International Energy Agency regulations. After 2008, the growth of the demand for new storage capacity was associated with the market expansion. In view of the prospects of the fuel market development in Poland, the expansion of high-capacity storages in salt caverns may not be feasible.

Rok 2012 był pierwszym od 12 lat rokiem, w którym spadło zapotrzebowanie na paliwa płynne. Konsekwencją tego jest spadek popytu na pojemności magazynowe na zapasy obowiązkowe. Szybki wzrost popytu na pojemności magazynowe na ropę naftową i paliwa płynne w latach 2006-2008 spowodowany przez dynamiczny wzrost rynku paliw, wzrost wolumenu zapasów obowiązkowych spowodowany wzrostem liczby dni, średniorocznej dziennej konsumpcji (do 90 dni), zapasów obowiązkowych i dostosowanie prawa polskiego do przepisów Międzynarodowej Agencji Energii. Po 2008 roku wzrost popytu na nowe pojemności magazynowe jest związany z rozwojem rynku. Ze względu na perspektywy rozwoju rynku paliw w Polsce powstanie nowych dużych pojemności magazynowych w kawernach solnych może być niemożliwe.

DOI: dx.doi.org/10.7494/'.$nazwa.''; ?>